Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » vzdelanie

vzdelanie v Trnavský kraj

vzdelanie

267x základná škola, 139x skôlka, 10x autoškola, 10x univerzita, 5x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza 431 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

okres Trnava (98x), okres Galanta (80x), okres Dunajská Streda (75x), Trnava (69x), okres Piešťany (56x), okres Hlohovec (42x), okres Skalica (40x), okres Senica (40x), Piešťany (34x), Galanta (26x), Skalica (23x), Hlohovec (23x), Sereď (17x), Dunajská Streda (13x), Senica (12x), Šamorín (10x), Holíč (9x), Veľký Meder (7x), Šaštín-Stráže (6x), Lehnice (5x), Vrbové (5x), Malý Lég (5x), Šaštín (5x), Gbely (5x), Kúty (5x), Sládkovičovo (5x), Veľký Lég (5x), Dolný Štál (5x), Sekule (5x), Lég (5x)

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 1 z 8

Základná škola Nám. Slov. uč. tovarišstva, Cirkevná základná škola sv. Martina, Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm, Gymnázium F. V. Sasinka, RM JET, Lovely Stars, skôlka, Materská škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Materská škola, Základná umelecká škola, Materská škola Okružná, Általános iskola, Gymnázium Angely Merici, Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Špeciálna základná škola, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, ZŠ Horné Orešany, Spojená škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola Atómová, skôlka, Cirkevná spojená škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou Ružindol, Trnavská univerzita v Trnave, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, Spojená škola, Rakovice 25, Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Základná škola s materskou školou, Materská škola Borovce, Materská škola, Základná Škola Mateja Bela Šamorín, Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Materská škola Šelpice, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Základná škola, Základná škola, skôlka, Materská škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove, Základná umelecká škola, BEA English Studio, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Materská škola, Materská škola, Staničná ul., Súkromná stredná odborná škola DSA, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Základná škola sv. Jozefa, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Stredná priemyselná škola dopravná

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 2 z 8

Obchodná akadémia, Odborné učilište internátne, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Brezová ulica 19, Športové gymnázium Jozefa Herdu, skôlka, Základná škola Mojmírova 98, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredoeurópska vysoká škola, MŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Gymnázium M. R. Štefánika, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola Čáry, skôlka, Medvedici a motýliky, Základná škola, Súkromná základná škola BESST, Gymnázium Ladislava Novomeského, Materská škola Murgašova, Základná škola, skôlka, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany, Súkromná základná umelecká škola Piešťany, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Spojená škola, Vysoká škola Danubis, Materská škola, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola s materskou školou, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Základná škola F. E. Scherera, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, IV. Základná škola Holubyho, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola Galanta – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Súkromná materská škola BESST, Materská škola - Óvoda, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jána Hollého, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, Obchodná akadémia

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 3 z 8

Základná škola s materskou školou Angely Merici, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Materská škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola záhradnícka, Gymnázium Pierra de Coubertina, Základná umelecká škola, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Materská škola, Nová doba, Stredná priemyselná škola, Základná umelecká škola Senica, Materiálovotechnologická fakulta STU, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola Ul. Komenského, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Církevná materská škola, Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Obchodná Akadémia Senica, Základná umelecká škola, Materská škola, Materská škola, Stredná odborná škola technická, skôlka, Materská škola, Sídlisko SNP, Materská škola, Materská škola, Základná škola Andreja Radlinského, Materská škola, skôlka, Súkromná materská škola Meduška, Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola Krištof, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, I. ZŠ v Hlohovci, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, ZŠ Banka, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, Materská škola, Základná škola Trakovice, Špeciálna základná škola, Základná Škola SNP Chtelnica, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 4 z 8

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, skôlka, základná škola, základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, základná škola, skôlka, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Andreja Kubinu, Základná škola M. Korvína, základná škola, základná škola, CVČ KAMaRÁD, základná škola, 1. Základná škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium Vrbové, ZŠ Spartakovská, Spojená škola a Materská škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, 1. Materská škola, ZŠ Gorkého, základná škola, MŠ Bohdanovce nad Trnavou, základná škola, Základná škola Šuleka Vilka, Základná škola Jána Bottu, Materská škola, Základná Škola, Základná umelecká škola, Materská škola Moravany nad Váhom, 2. základná škola v Hlohovci, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium Hlohovec, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha, Základná škola s materskou školou Smolenice, Základná škola, Súkromná špec. materská škola, Základná škola J.A. Komenského, skôlka, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, Základná škola P.O. Hviezdoslava, 6. základná škola v Hlohovci, základná škola, Általános iskola, základná škola, 4. ZŠ Senica, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 5 z 8

SOŠ Jozefa Čabelku, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, základná škola, II. Základná Škola Vrbové, základná škola, , ZŠ a MŠ Gbely, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, skôlka, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, Základná škola Jána Majku, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Báč, základná škola, skôlka, základná škola, , Súkromná základná škola, Obecná škôlka, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, I. Základná škola Vrbové, Základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Materská škola, Materská škola, základná škola, Základná umelecká škola, skôlka, Základná škola, základná škola, 3. ZŠ Senica, ZŠ Malženice, skôlka, Materská škola, základná škola

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 6 z 8

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, Základná škola, základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, Základná škola, základná škola, Materská škola Zavretý kút, základná škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, skôlka, Stredná odborná škola Elektrotechnická, , Materská škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, skôlka, skôlka, Univerzal - DS, Materská škola Miloslavov, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Materská škola, skôlka, skôlka, Základná škola s materskou školou Zeleneč, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola, Materská škola Okoč, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Materská škola, Materská škôlka, Základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Základna škola a škôlka Hlboké, Materská škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, skôlka, základná škola, skôlka, skôlka, Univerzita Svätého Cyrila a Metóda, základná škola, skôlka, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Materská škola, STU MTF - Budova Z, Základná Škola, základná škola, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 7 z 8

Materská Škola, základná škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, základná škola, skôlka, Materská škola v Horných Zeleniciach, Materská škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, základná škola, skôlka, Materská škola Atómová, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Perfekt, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, Tábory pre deti, skôlka, V jame, Areál materskej školy, Materská škola Pata, základná škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, MŠ Kátlovce, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, autoškola

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 8 z 8

MŠ Kátov, skôlka, základná škola, skôlka, Tibor Holúbek, základná škola, Profesionál, autoškola, Autoškola Adam, Autoškola Lektor, základná škola

vzdelanie inde

okres Trnava (98x), okres Galanta (80x), okres Dunajská Streda (75x), Trnava (69x), okres Piešťany (56x), okres Hlohovec (42x), okres Skalica (40x), okres Senica (40x), Piešťany (34x), Galanta (26x), Skalica (23x), Hlohovec (23x), Sereď (17x), Dunajská Streda (13x), Senica (12x), Šamorín (10x), Holíč (9x), Veľký Meder (7x), Šaštín-Stráže (6x), Lehnice (5x), Vrbové (5x), Malý Lég (5x), Šaštín (5x), Gbely (5x), Kúty (5x), Sládkovičovo (5x), Veľký Lég (5x), Dolný Štál (5x), Sekule (5x), Lég (5x)
vzdelanie v okres Trnava
vzdelanie v okres Galanta
vzdelanie v okres Dunajská Streda
vzdelanie v Trnavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trnavsky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.