Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » vzdelanie

vzdelanie v Trnavský kraj

vzdelanie

261x základná škola, 156x skôlka, 11x autoškola, 9x univerzita, 4x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza 441 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

okres Trnava (106x), okres Dunajská Streda (80x), okres Galanta (78x), Trnava (75x), okres Piešťany (58x), okres Hlohovec (42x), okres Skalica (40x), okres Senica (37x), Piešťany (36x), Galanta (25x), Skalica (23x), Hlohovec (23x), Sereď (17x), Dunajská Streda (13x), Senica (11x), Šamorín (10x), Holíč (9x), Veľký Meder (7x), Šaštín-Stráže (6x), Gbely (5x), Vrbové (5x), Malý Lég (5x), Hviezdoslavov (5x), Sekule (5x), Sládkovičovo (5x), Šaštín (5x), Veľký Lég (5x), Dolný Štál (5x), Lehnice (5x), Lég (5x)

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 1 z 8

Pablo – Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Nám. Slov. uč. tovarišstva, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, Cirkevná základná škola sv. Martina, Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta, Gymnázium F. V. Sasinka, Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, RM JET, Súkromná stredná odborná škola, Lovely Stars, skôlka, Pramienok, Stredná odborná škola elektrotechnická, Materská škola, Špeciálna základná škola Galanta - Speciális Alapiskola Galánta, Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom, Základná umelecká škola, Materská škola, Gymnázium Angely Merici, Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Základná škola s materskou školou, Špeciálna základná škola, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Materská škola Okružná, ZŠ Horné Orešany, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Spojená škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola Atómová, Cirkevná spojená škola II. stupeň, skôlka, Materská škola, Základná škola s materskou školou Ružindol, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Trnavská univerzita v Trnave, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Spojená škola, Rakovice 25, Materská škola Borovce, Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Základná škola s materskou školou, Špeciálna základná škola, Materská škola, Základná Škola Mateja Bela Šamorín, Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Materská škola Šelpice, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, skôlka, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 2 z 8

Materská škola Sídlisko Sever - Óvoda Sídlisko Sever, základná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta, Materská škola, Obchodná akadémia, Materská škola Sídlisko Clementisove sady, Základná škola sv. Jozefa, Súkromná stredná odborná škola DSA, Materská škola, Staničná ul., Gymnázium Jána Baltazára Magina, Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Hubice, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná priemyselná škola dopravná, Obchodná akadémia, Materská škola Nová doba, Gymnázium Hlohovec, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Odborné učilište internátne, Materská škola, Sídlisko SNP, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Brezová ulica 19, skôlka, Základná škola Mojmírova 98, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredoeurópska vysoká škola, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Gymnázium M. R. Štefánika, MŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola, skôlka, Základná škola Jána Hollého, Medvedici a motýliky, Súkromná základná škola BESST, Základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, Materská škola Chtelnica, skôlka, Základná škola Čáry, Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany, Univerzita Svätého Cyrila a Metóda, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Žš s mš Gorkého, Spojená škola, Materská škola Murgašova, Vysoká škola Danubis, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Materská škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola F. E. Scherera, IV. Základná škola Holubyho

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 3 z 8

Gymnázium Pierra de Coubertina, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromná základná umelecká škola Piešťany, Súkromná materská škola BESST, Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škola, Súkromná jazyková škola CM, Gymnázium Jána Hollého, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná škola s materskou školou Vančurova, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola Jána Majku, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Materiálovotechnologická fakulta STU, Stredná priemyselná škola, Základná umelecká škola Senica, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola automobilová, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Materská škola Spartakovská, Základná umelecká škola, Materská škola Ul. Komenského, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Církevná materská škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Základná škola, Ratnovce, skôlka, Súkromná materská škola Meduška, skôlka, Materská škola, Stredná odborná škola technická, Materská škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Materská škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola Krištof, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, ZŠ Banka

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 4 z 8

Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, Súkromná obchodná akadémia, Špeciálna základná škola Veľký Meder, základná škola, Materská škola, Základná škola Trakovice, Špeciálna základná škola, základná škola, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Základná škola M. Korvína, Materská škola, základná škola, základná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, základná škola, skôlka, skôlka, 2. základná škola v Hlohovci, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, 1. Základná škola, Spojená škola a Materská škola, Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela, Cirkevná spojená škola I. stupeň, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Cirkevná spojená škola II. stupeň, základná škola, Základná škola Šuleka Vilka, ZŠ Andreja Kubinu, MŠ Bohdanovce nad Trnavou, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola Moravany nad Váhom, základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Smolenice

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 5 z 8

1. Materská škola, Súkromná špec. materská škola, skôlka, 6. základná škola v Hlohovci, ZŠ Spartakovská, ZŠ J. Hollého s MŠ, Základná škola, základná škola, Zakladna umelecká škola elokované pracovisko, základná škola, Základná škola, Základná škola Jána Bottu, základná škola, Základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha, základná škola, základná škola, Základná Škola s Materskou Školou, základná škola, základná škola, základná škola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, skôlka, ZŠ a MŠ Gbely, , skôlka, základná škola, Základná škola P.O. Hviezdoslava, II. Základná Škola Vrbové, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, skôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná škola J.A. Komenského, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Báč, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Zeleneč, , Obecná škôlka, skôlka, Špeciálna základná škola, základná škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, základná škola, Stredná odborná škola, Materská škola

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 6 z 8

základná škola, I. Základná škola Vrbové, Základná škola, Základná škola, Materská škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, skôlka, základná škola, skôlka, skôlka, Základná škola, skôlka, základná škola, Základná škola Andreja Radlinského, skôlka, 3. a 4. ZŠ Senica, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Základná škola, základná škola, skôlka, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Materská škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, skôlka, Materská škola Zavretý kút, ZŠ Kátlovce, skôlka, Základná škola, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola Miloslavov, skôlka, Univerzal - DS, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola s materskou školou, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola Okoč, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, Materská škola, skôlka, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 7 z 8

Materská škola, Materská škôlka, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, Základná škola, Základná Škola s Materskou Školou, skôlka, skôlka, Materská Škola, Základná Škola, základná škola, skôlka, skôlka, STU MTF - Budova Z, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, základná škola, Materská škola Atómová, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Perfekt, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Tábory pre deti, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, V jame, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, MŠ Kátlovce, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Trnavský kraj:, 8 z 8

Materská škola, skôlka, Materská škola Pata, Materská škola, skôlka, skôlka, autoškola, Materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola Kátov, Materská škola, skôlka, skôlka, Tibor Holúbek, Profesionál, autoškola, Autoškola Adam, Autoškola Lektor, autoškola

vzdelanie inde

okres Trnava (106x), okres Dunajská Streda (80x), okres Galanta (78x), Trnava (75x), okres Piešťany (58x), okres Hlohovec (42x), okres Skalica (40x), okres Senica (37x), Piešťany (36x), Galanta (25x), Skalica (23x), Hlohovec (23x), Sereď (17x), Dunajská Streda (13x), Senica (11x), Šamorín (10x), Holíč (9x), Veľký Meder (7x), Šaštín-Stráže (6x), Gbely (5x), Vrbové (5x), Malý Lég (5x), Hviezdoslavov (5x), Sekule (5x), Sládkovičovo (5x), Šaštín (5x), Veľký Lég (5x), Dolný Štál (5x), Lehnice (5x), Lég (5x)
vzdelanie v okres Trnava
vzdelanie v okres Dunajská Streda
vzdelanie v okres Galanta
vzdelanie v Trnavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trnavsky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.