Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Hoferské, Ižop, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Hoblíkove záhrady, Gazare, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Galat háj, Vinohrady žebráky dolné, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Vinohrady žebráky horné, Zadné červené, Pod Jahodníkom, Lodenica, Seklina, Klčovanky do Baráckeho jarku, Pod brehom, Krátka hora, Zadné nádavky, Vršová a Včelín, Dolné záhumenice, Dlhý hon, Záhumné, Svätá chrasť, Veľký vrch, Veľká Lúč, Lúky, Slaništa, Vinohrady staré hory, Rybník, ZO Darmovise, Trnavské vrchy, Dolné pole, Dolný mlyn, Podlakša, Veľký močiar, Pri mlyne, Starý háj, Záhumenice, Kapustniská, Mladý háj, Vinohrady Lištiny, Kapustniská, Pod Šomoďou, Varov Šúr, Pánske pole, Tomašov vrch, Levárske lúky, Za kostolom, Rybníky Parina, Kopec, Pasienky, Roľa za majerom, Za osadou, Mlyn, Biháre, Nový majer

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Lúčné pole, Vidnarky, Panský les, Malý Lég, Lúky za humnami, Vinohrady kolébky, Vŕšky, Prístav Skalica, Čenkesfa, Medzi včelínmi, ZO Hájky, Za mlynom, Lazy, Kaplnská, Konopnice za mostom, Pri mlyne, Pred stanicou, Dolná dolinka, Tarnok, Pri majeri, Pri šarfickom moste, Od dolinky za štrekou, Za langošom, Mladiny, Hliník, Vinohrady psíky, Dlhé vinohrady, Tône, Lúky nad dedinou, Pastvinné, Niže osady, Šomloš, Parlag, Rybník, Vrbovčianka, Nivky, Orciny hon, Kúpeľný ostrov, Veľké Vápenice, Záhrady, Nový Dvor, Kozie nohy, Horná pažiť, Dolné lúky, Pod starými vinohradmi, Mlynárska hora, Kapustnice, Paseky, Kňazova lúka, Palaj, Záhumenice, Záhrady, Pri železnici, Cirkevná zem, Briežky, Dolné záhrady, Konopnice, Záplotie, Klče, Za kostolom

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Za humnami od Jeleňovej, Štrkovisko, Horné lúky, Lúky, Sasákov mlyn, Háje, Kapustnica, Vrbové diely, Batkovce, Živaj, Bobolka, Dolný rúban, Dolný pasienok, Za majerom, Oboje vojské, Blavička, Kapustnice, Konopniská, Dolinky, Pod Dubravou, Hríb, Nový mlyn, Brezina, Brehy pod jarkom, Majer Bifár, Nový majer, Madarász, Alba Régia, Ďatelinné, Pálenica, Kopanice, Adamov les, Dedinský Ostrov, Feještov, Prielohy, Pod valom, Močidielka, Zámostie, Horné diely, Majer Albert, Horné lúky, Pučavky, Havrania skala, Doliny, majer Prekážka, Pri kostole, Rybník, sídlisko J. Dalloša, Prosniská, Ducovské vrchy, Prúdy, Pod hájom, Pánska niva, Malé Orvište, Bicerovec, Padelkové pole od Kátova, Dlhé Diely, Grmaniská, Hliník, Holičský háj

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Nad studienkou, Pod ostrovom, Nad Sokolovcami, Lazušky, Pri starej studni, Holičský les, Na lúkach a Podolky, Vinohrady, Rajna, Repová lúka, Dudvážska, Rádio vrch, Červená veža, Háj, Modranská, Sĺňava, Družby, Kradlov, Krupská, Za kultúrnym domom, Štvrtiny, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Zemianske, Panské za železnicou, Pažiť, Pri barine, Prídavky, Babí idol, Panské, Paladajské, Pri doline, Tálinek, Zábarinské, Staré podgerské, Panské pred železnicou, Panské table, Dolné pole, Háj, Želiarske, Záblavské, Horné pole, Kút, Úzke, U Heribanov, Za Vinohradským, HPV, Nové podgerské, Flaky, Háje, Za humnami, Medzi potokmi, Rúbanice, Lipiny, Nivky pod vinohradmi, Pri Dolnom mlyne, Nové hory a lieštiny, Pod z hradami

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Domkárske stráne, Pri jazerách, Pol hona, Šlompár, Janov laz, Vinohrady nad Váhom, Zlatá hora, Kamenica, Beleháza, Cerovina, Horné lúky, Dubník, Nivy od Radošoviec, Pri jarku, Pri prameni, Bajcarova dolina, Zahájske, Nová hora, Pod cestou od Radošoviec, Predná hora, Belov dom, Veľkolúčne, Diely za humnami k vinohradom, Vinohrady a novosady, Diely oskorušské a roľa Lúky, Hlohovník, Hrčov, Lysina, Oskorušské predné diely, Lúky zbytky, Pomorová hora, Etreové, Hrčnov, Hulácka hora, Myšia hora, Nad poľanou, Obecné kúsky, Prídanky od Radošoviec, Horné pole, Dolné lúky, Lúčne, U bariny, Kraj hája, Petrova lúka, Noviny, Zadné pole, Splavek, Nižná - Špačince, V Lakšári, Pri Zelenkovcoch, Nivky a dlhe podhajky, Veľké jazero, Pridanky u dolnych, V hore, Urbár od špačinského chotára, Linkové, Drinovec, Pri Jelšine, Rechtorské obecné, Rybnik

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

Hruzovské lúčky, Nízka lúka, Za humny od Petrovej Vsi, Paradič, Ružová hora, Junáška, Dubovky, Rokytie, Pod Petrovou lúkou, Nivky nad lipovcom, Drinov, Filipková, Senná lúka, Parcely, Bažanov, Lúky šášovské, Pod hradskou, Barina, Za potočné, Hoferské, Konča potočných, Dolný hon, Dolina, Oskorušský les, Roviny, Záhumenice, Konopiská, Na lúčkach, Grába, Jaslovce, Hájna pažiť, Dlhé lúky, Za výmoľom, Lesíky, Pod Civánošom, Dlžiny, Nad papiereň, Kraj boru, Pri jazere, Pole od Stefanova, Pod Rumné, Dolné pole, Na staništi, Hrúzove lúčky, Tvrdzina, Borické, Podvorné, Za kostolom - za dolinkou, Rumné, Panské diely, Pod Mikláňom, U svätej vody, Letnicie, Panský les, Brezička, Bôrová, Novinky pri cintoríne, Pridanky a nivky v uzkych, Striebornice, Jákovište

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Široké pasienky, Na Brezovej, Okolo lesov, V uzkych, Flaky, Gérč, Pred uhliská, Konopniska, Urbár za Blavou, Krátke pole, Pozemné, Bačiny, Za drinovcom, Tobolka, Pole za humny od Unina, Vinohrady, Dolné veveričie, Hložník, V ohrade, Diely u splavka, U vrby, Blatné jazero, Nivky a pridanky u haja, Pri hrubej mláke, Svinská dolina, Bohunice, Pod Závrším, Pridavky v dolnych, Horné pole, Pod hôrkami, Pri Studienke, Pridanky za vinohradmi, Medzi sklady, Diely za dedinou, Stará hora, Za kostolom, Krátke pasienky, Od kátlovského, Háje nad šášovské, Za priekopou, Pole za humni od Unina, Španie lúky, Za Vinohradmi, Nový kraj, Horné pole, Rechtorské panské, Romanec, Trtavce, Pole v sirokych od Unina, Pobudka, Za humnami, Kopanice na bratislavskej strane, Rubanice, Nová pusta, Zvyšky, Kút, Jánošházske role, Sedliská, Farské, Lúky

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Brehy, Dolné lúky, Mitrháčka, Ciglát, Na Posvätnej, Vínny kopček, Za humnami - za dolinkou, Cigánske pole, Horné kraje, Rúbanice, Vŕbie, Stará hora, Horné Balvany, Lósy, Kopanice za Blavou, Vajtohy, Pláne, Pod Telarovou, Štvrte, Augustínka, Koziarka, Pri lúčnej mláke, Hrabovec, Bahno, Šošovička, Husáriská, Za Lakšárom, Vinohrady, Panský majetok, Na panskej hranici, Čenkovské, Pod Vŕškami, Horná vinica, Želiarske, Horné kamenisté, Široké, Čierne jazero, Trstie, Lopata, Pri Chudých stodolách, Záhumenice, Tekeneš, Pri hradskej, Nadbrežie, Oňský les, Splavek a drahy, Na ohradách, Dolný háj, Dodatky, Dolná vinica, Štingál, Husárovec, Pasienok, Pačitov, Podkovica, Grgás, Vagadoš, Široké, Šušulákovci, Jasenácke

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

hor. Dúbrava, Za rybníkom, Harasek, Pasienok, Pláňava, Vrbiny, Alžbetínske, Rohovské, Lúčne, Pri Dunaji, Veľký hon, Bôričie, Dúbrava, Dolné kamenisté, Matiaškov vŕšok, Od špačinského chotára, Durešt, Lysický kút, Na Laze, Jarčeky, Veľký diel, Horný diel, Petrmedzie, Na dolných lúčkach, Kapustnice, Lantovský les, Pasienky, Tŕnie, Borová Hora, Štvrte od očkovského, Karačka, Horné pole, Kapustniská, Stará pec, Kopaniská, Dolné podolky, Starý lapoš, Horné Pole, Kapustničky, Pri dube, Grefty, Seniská, Zábranie pri Dudváhi, Pasienky pri Hanoch, Za Mláčkami, Za greftovou dolinou, Rajda, Horné diely, Dielne luky letnicske, Predná mladá hora, Díče, Krížne, Horné diely od panského, Háj, Stráne od očkovského, Stráne od krakovianského, Stredné, Štvrtocký balvan, Diely, Pri studienkach

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Za múrom, Jelšové, Čakaj, Kapustnice, Za vinohradmi, Stráne od očovského, Starý háj, Búr, Pri Husárových rybníkoch, Pri Šeserovej mláke, Podhájske, Balvan, Vrbiny, Pri cintoríne, Za závodím, Pod hájom, Vrchná mladá hora, Na Barč, Horný háj, Horné, Prostredné špígle, Za dedinou, Kapustnice, Pri panskon, Lúčne polia, Veľkojazerné hony, Stráne a pažite, Pri panskom, Pod záhradami, Vrchné špígle, Nový háj, Drahy, Dunajské, Ovocný kút, Stanovisko, Vinohrady, Horné prostredné diely, Kolónia, Horné diely od očkovského, Dýč, Pod sígeldom, Veľký háj, Terasy, Andafa, Cigléš, U Štemberka, Urbár, Róna, Pri zabitom húští, Za záhradou, Na chmelnici, Stará hora, Klčoviny, Sekanice, Pri jazerách, Nad rybníkom, Vízel, Vinohrádky, Pri hlbokej ceste, Bahno I

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Záhumenice, Pri Jankových kadube, Pri Konečných lúke, Pod vinohradmi, Novosadky, U ramien, Za Húškami, Pri plánkach, Pri Komárových kríži, Malý Kavaš, Margitina mláka, Pod Cárom, Lichvací pasienok, Na pesermlyne, Pri Dunaji, Vereš, Pri Sokolovie jelší, Dudváh, Dolné lúky, Za kostolom, Padelky, Lesné, Závadka, Baďurka, Struha, Homár, Pri kríži, Pri Brezových húšti, Veľké Mliečne pole, Pri Hladíkovi, Pri turny, Pri smutnej vŕbe, Hoštácke záhumenice, Kičír, Škrabáky, Segild, Čigleš, Diely od Kuklova, Kapustnice, Chrastie, Mláky, Dolné lúky, Oborka, Stredná hora, Podlakša pusta, Koňská lúka, Vajdová, Farské, Dubník, Zlatárky, Valy, Na mlyne, Kapustnisk, Nad studenou vodou, Homoly, Lázek, Od tekolďanského potoka, Pri Laboši a Sokolde, Veľký Kavaš, Na vysokých nivách

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Pri stoku, Pri Valoch, Stredný hon, Dingová, Horné Podolky, Na výhone, Pri Štepnice, Rúbanice, Lúčne, Za vinohradmi, Rybníky, Pri Oborke, Pod hrabinou, Za Pontešom, Močaristé lúky, Chríby, Na kameni, Ohrada, Od humen po Zvolen, Od Krakovian, Pri Čobanczi, Hurbanka, Zvolen, Bočina, Otcovská, Štvrte od očovského, Kakše, Pasinki-Rubanice, Za kostolom, Pri Vávrových včelíne, V studenej vode, Na slanisku, Spodné špígle, Bahno II, Strakovská, Nové pozemky, Záhumenice, Ostrov, Janovská, Dunajskostredské, Rúbanice, Malý Fiďaš, Za vrchom, Carovina, Bučovské, Veľký Fiďaš, Pod záhradami, Laz, Pri Jurančinom kríži, Stočky, Dolný hon, Siladová, Veľká lúka, Čiližská Radváň, Vinohrady, Od Zvolena po chot r, Vinohrady, Pri Havlových lúkach, V kúte, Na krajných

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Na zbytkoch, Pri výsadbe, Stádnisko, Vereš, Pri Ištokových jazere, Vlčie kúty, Jelšina, Fojtlínovec, Priečne, Osmina, Lúky vyše silnice, Pri stodolisku, Veľkoblatný, Kerei, Záhrady, Pasienok, Za humnami, Vajdových úhory, Horné, Hurbanec, Topole, Rajčie hory, Ságel, Nad Malkovcom, Dolné záhrady, Malé Mliečne pole, Pri kríži, Pri studni, Pláne, Pri Čiližské, Pri záhradkách, Podzáhrady, Zdola dráhy, Orechovský hon, Široké trávniky, Húšky, Pri krížnej ceste, Pod tehelňou, Malkovec, Pri močidlách, Pri dube, Za luhom, Baromélés, Vnútorné, Podlúčie, Pri kravej hore, Na Habánskej ceste, Pod záhradami, Podolky za kríčkom, Tehelňa, Dlhá lúka, Záhlučky, Mrázových a Beňkových ohrada, Pri duboch, Pri Sokolovie olší, Michalkových jazierko, Bagolade, Dobiaška, Brezová hora, Zádušné

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Nad Pustým, Dolný lapoš, Piesky, Veľká Lúka, Pri baloňskej ceste, Sádky, Slanisko, Pri hliníkoch, Bakanovec, Za hájom, Horné háje, Hrudy, Hanšpíle, Horvátovská, Sovovská, Pri Pechových roliach, Pri panskej studni a pri jazere, Farárov háj, Štefkovská, Báčsky dom, Mokrovské, Sadenice, Od chotára, Piesky, Borina, Čulanka, Táboriská, Baniarka, Pri Trajlinkoch, Pod vrchom, Tótne, Kamence, Nad močidlami, Dopierka, Diely od Sekúl, Diely pri jazierku, Gazdovský pasienok, Škripicový výmoľ, Rázovie vŕšok, Pod lesom, Okrúhle, Kapusnice, Mláky a Pecisko, Dubie, Teleky, Konopnice, Bizkovská, Za balatou, Pavlíčka, Stredné, Za Hladíkom, Dudových humence, Podisky, Ľadovňa, Ferovec, Pri rybníčku, Na širokom, Pri Gutových jazere, Záhony, Panské

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

Pri Matúškových kozliskách, Medzi cestami, Dolné mlyny, Vrbiny, Pri krúžku, Konopniská, Pavlíkovská, Povodské, Volárka, Pri Martinovi, Cintorínské, Malova záhrada, Roviny, Pod Valom, Kultúry, Malý les, Blatné, Vypálenisko a Bahno, Jágarská, Malá lúka, Gbalec, Pod ježovkou, Nad záhradami, Dúbravka, Hliníky, Pri Vereši, Paseky, Kozí chrbát, Stodoly za mostom, V studni, Tále, Rybník, Malodunajské, Petrová, Pri farme, Vrchy, V kúte, Dufkových záhrada, Pri Blanárke, Veľká lúka, Za cestou, Berinová, Maňovské, Záhumenice od lesa, Sihoť, Včelkovec, Šajdička, Zánivčie, Pri cestách, Gachovec, Medzi lúkami, Za Totkami, Pod Mackových mlákou, Pri hruške, Zábranie pri obecnom, U obuchových jám, Piesky a mlyny u Dobiašky, Pramenisko Rudavy, Od veselského, Hlaviny

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Malá Lúč, Od Šaštínskeho, Linkovec, Mrázových brezy, Panské úhory, Samkové záhrady, Rubanice, Pri dvore, Kamenec, Horňákovská, Pri tehelni, Malý ostrov, Môstky, Závadka a horné lúky, Nad dolinou, Dúbravka, Medzi potokmi, Ponky, Tvrdina, Sihoťské lúky, Bohdan, Horný Bodor, Záhumenice pri kaplnke, Bohatá, Pri struhe, Trázniky, Panské pole, Lajtny, Orechovské, Vládne, Malý Kálló, Na bráne, Dolná čriedna stopa, Hrabina, Dlhé, Prostredné pole, Vnútorný Bodor, Šajcle, Panský les, Kliny, Od nižnianského, Pri mlyne, Malé Búry, Role urbárske, Vonkajšie lúčne, Smutná a Dolné Šnajdáre, Osičie nad háčkami, Kalaštov, Mladé hory, Podháje a húšte, Blažkovec, Malý rybníček a Vrásičie, Pod Magdalénkou, Záhumenice, Pahorky, Predná hora, Jaminy, Svinská jama, Sihoťská lúka, Dlhá lúka

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Dolný Bodor, Trupových obora, Jarka, Za výsadami, Topoľové, Osičie a Nad Háčkami, Konopiská, Baraní hon, Sova, Sparištia, Vápenice, Veľký Kálló, Petermedza, Plchovec, Ohlajty, Klenová a Popočné, Smrdáčka a Múčkových olšie, Lúky niže silnice, Rybníky, Za humnami, Hluché, Kút, Lesíky u Trstíc, Kozy, Holý vrch, Zvonice, Biele stoky, Pod prandle, Trstená, Baráni, Včelia lúka, Maruša, Hrušovské lesy, Veľké lúky, Šajby, Patrónske, Niva háj, Za balatou a Dudových humence, Panské od šulekova, Pod záhlučky, Pri Bôriči, Štátny les

miesto inde

okres Trnava (873x), okres Dunajská Streda (758x), okres Senica (758x), okres Piešťany (726x), okres Hlohovec (507x), okres Skalica (395x), okres Galanta (363x), Hlohovec (189x), Prašník (178x), Borský Mikuláš (133x), Piešťany (97x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (88x), Cerová (84x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (75x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (67x), Dolný Lopašov (67x), Borský Peter (65x), Potôň (64x), Jablonica (64x), Orechová Potôň (62x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Veľký Grob (62x), Veľký Meder (61x), Smolenice (60x), Šaštín-Stráže (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Dunajská Streda
miesto v okres Senica

Podobné, Trnavský kraj:

6761x turistika, 4365x miesto, 829x strom, 487x poľovnícky posed, 456x orientačný bod, 187x turistické informácie, 115x prístrešok, altánok, 64x chranený strom, 53x orientačná mapa, 48x studňa, 44x vodárenská veža, 32x atrakcia, 30x miesto na piknik, 21x komín, 20x ohnisko, 5x ZOO, 3x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.