Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Ižop, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Na Sládkovskej, Stračinky, Vinohrady kamence, Hoferské, Baranec, Pri studni, Vinohrady Koziny, Lúky, Zadné nádavky, Galat háj, Vinohrady žebráky horné, Veľká Lúč, Hoblíkove záhrady, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Gazare, Zadné červené, Vinohrady žebráky dolné, Lodenica, Seklina, Kopanice, Pod brehom, Krátka hora, Klčovanky do Baráckeho jarku, Malý Šúr, Pažitný hon, Hon za Váhom, Svätá chrasť, Za Váhom, Dolné záhumenice, Dlhý hon, Záhumné, Vršová a Včelín, Veľký vrch, Kračiny, Doplnkový hon, Slaništa, Vinohrady staré hory, Na tehelni, ZO Darmovise, Nová štvrť, Závodnovci, Žriedlova dolina, Pod Handraškou, Horné ohrady, Trnavské vrchy, Dolný mlyn, Dolné pole, Starý háj, Veľký močiar, Podlakša, Bodorky, Pri mlyne, Pasienok, Vŕšky, Vinohrady Lištiny, Medzi cestami

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Mladý háj, Sokolce-Turi, Záhumenice, Kapustniská, Pod Šomoďou, Kapustniská, Lak-Sokolce, Tomašov vrch, Trávniky, Pánske pole, Varov Šúr, Pasienky, Za kostolom, Roľa za majerom, Mlyn, Biháre, Nový majer, Vidnarky, Lúčné pole, Lúky za humnami, Vinohrady kolébky, ZO Hájky, Vŕšky, Dolné lúky, Panský les, Prístav Skalica, Za osadou, Dolina, Horná vrbina, Za mlynom, Malý Lég, Opatovská pusta, Teplý vrch, Lazy, Rybník, Dolina, Malejov, Konopnice za mostom, Kaplnská, Čenkesfa, Pri mlyne, Pred stanicou, Dolná dolinka, Východný klin, Močolov les, Vinohrady psíky, Pri majeri, Za langošom, Mladiny, Pri šarfickom moste, Dlhé vinohrady, Tône, Tarnok, Lúky nad dedinou, Od dolinky za štrekou, Dolná vrbina, Konopnice, Hliník, Parlag, Pastvinné

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Šomloš, Niže osady, Rybník, Vrbovčianka, Za potokom, Nový Dvor, Pagáčovci, Kozie nohy, Mlynárska hora, Záhumenice, Pod starými vinohradmi, Veľké Vápenice, Záhrady, Pod Kuliškou, Dolné lúky, Nivky, Palaj, Paseky, Horná pažiť, Trvajová dolina, Kapustnice, Kňazova lúka, Kúpeľný ostrov, Juhásová a Trvajová, Sakovci, Sakov vrch, Záhrady, Pod vinohradmi, U Mosných, Orciny hon, Dolne zahumenice, Horné Košariská, Pri železnici, Zazová, Nová Lipnica, Za kostolom, Klče, U Šenkárikov, Za humnami od Jeleňovej, Novosady, Záplotie, Pláčkovci, Cirkevná zem, Dolné záhrady, Briežky, Sviniarka, U Minárov, Šlahorčina, Ohradená, Konopnice, Sasákov mlyn, Horné lúky, Cez chríb, Zonc, Lúky, Štrkovisko, Kapustnica, Háje, Dolný pasienok, Za majerom

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Oboje vojské, Bobolka, Pod Dubravou, Kapustnice, Batkovce, Dolinky, Kapustnisko, Bankovice, Dolný rúban, Konopniská, Pod topoľmi, Pod orieškom, Nový mlyn, Klčovisko, Blavička, Foškov vrch, Živaj, Hríb, Vrbové diely, Majer Bifár, Dudváh, Ďatelinné, Brezina, Doma, Nový majer, Brehy pod jarkom, Alba Régia, Majer Albert, Horné diely, Kapustnice, Močidielka, Za cintorínom, Pod valom, Adamov les, Horné lúky, Prielohy, Kopanice, Pučavky, Pálenica, Zámostie, majer Prekážka, Doliny, Pri kostole, Rybník, Ducovské vrchy, Priečne, Prosniská, sídlisko J. Dalloša, Pod hájom, Pánska niva, Prúdy, Bicerovec, Malé Orvište, Padelkové pole od Kátova, Pri ústave, Nad studienkou, Dlhé Diely, Hliník, Grmaniská, Holičský háj

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Pod ostrovom, Nad Sokolovcami, Lazušky, Pri starej studni, Holičský les, Vinohrady, Dudvážska, Rádio vrch, Červená veža, Háj, Sĺňava, Modranská, Družby, Kamenný stôl, Za pastierňou, Cintorínske, Krupská, Za kultúrnym domom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Malé Blahovo, Pri sihotiach, Panské pred železnicou, Pažiť, Babí idol, Panské table, hladky bor, Pri orieškovej ceste, Zemianske, Paladajské, Zábarinské, Háj, Tálinek, Panské za železnicou, Pri doline, Pri barine, Panské, Zadné pole, Dolné pole, Prídavky, Staré podgerské, U Heribanov, Kút, Záblavské, Horné pole, Za Vinohradským, Sarlota, Úzke, Želiarske, HPV, Flaky, Dolné podolky, Nové podgerské, Pod úbočím, Davčové, Medzi potokmi, Predná hora, Peciansky hon, Čierne blato, Matejkova dolina

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

Záhumenice, Pašienky, Kresáková, Horné pole, Belov dom, Tlstá hora, Kopanica, Dolný háj, Beleháza, Cerovina, Šlompár, Záhumenice, Hlohovník, Rúbanice, Oskorušské predné diely, Brezvovky, Židovské, Nové hory a lieštiny, Na kraji hája, Pod cestou od Radošoviec, Nad poľanou, Pod dolnými vŕškami, Pod z hradami, Priehon, Močiare, Kamenica, Na vŕšku, Za záhumenice, Pri Dolnom mlyne, Gálov hon, Ivánkové, Lysina, Stará hora, Horné lúky, Pod Ostriežom, Cerovina, Kormán, Kuriálne hory, Myšia hora, Lúky zbytky, Kapustniská, Ravasník, Hošták, Lipiny, Pomorová hora, Kamenice, Kršiačky, Záhrady a polia, Ostrá úboč, Úzky hon, Zahájske, Nová hora, Pri jarku, Hrčov, Zlatá hora, Bajcarova dolina, Prídanky od Radošoviec, Gálov hon úzky les, Pod úbočím, Kozárka

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Pri prameni, Dolné lúky, Hoferské role, Háje, Dubník, Pod Barancom, Vinohrady nad Váhom, Hulácka hora, Janov laz, Podháj, Pol hona, Vinohrady a novosady, Domkárske stráne, Jutrá, Dielce, Obecné kúsky, Rybník, Tormáš, Nivky pod vinohradmi, Diely za humnami k vinohradom, Mederie, Nivy od Radošoviec, Piesky, Tehlárová, Za humnami, Hrčnov, Na kraj hája, Lopušná, Diely oskorušské a roľa Lúky, Etreové, Pod vinohradmi, Veľkolúčne, Pri jazerách, Rokytie, Dolné veveričie, Pozemné, Na Brezovej, Horné chalupy, Filipková, Nízka lúka, Rovienky, Tobolka, Za humny od Petrovej Vsi, Dlžiny, Hájna pažiť, Pridanky za vinohradmi, Háje nad šášovské, Hložník, Patákové, Konopiská, Pole za humni od Unina, V hore, Jaslovce, Lúky šášovské, Nivky a pridanky u haja, Pod hradskou, U bariny, Dubovky, Široké pasienky, Za drinovcom

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Za Vinohradmi, U vrby, Diely za dedinou, V ohrade, Gérč, Brezovské, Nivky a dlhe podhajky, Dolný hon, Krátke pasienky, Letnicie, Svinská dolina, Na lúčkach, Na staništi, Za kostolom - za dolinkou, Drinov, Rumné, Stredný hon, Kršiačky, Od kátlovského, Pod Mikláňom, Nivky nad lipovcom, U svätej vody, Za výmoľom, Pod hradskou, Senná lúka, Dlhé rovné, Konopniska, Oskorušský les, Za kostolom, Kostolné role, Urbár od špačinského chotára, Za potočné, Diely u splavka, Pole za humny od Unina, V Lakšári, Úzke pole, Junáška, Blatné jazero, Dolné pole, Pri jazere, Vinohrady, Pri Zelenkovcoch, Pod hájom, Pridanky u dolnych, Bohunice, Petrova lúka, Flaky, Urbár za Blavou, Pod Závrším, Jákovište, V uzkych, Borické, Španie lúky, Pánske hory, Pod katovým kruhom, Nad papiereň, Halaksová, Bôrová, Úval, Pole od Stefanova

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

Hoferské, Striebornice, Paradič, Splavek, Panské diely, Kraj boru, Tvrdzina, Hnevlivé, Pridanky a nivky v uzkych, Vŕšky, Barina, Lesíky, Panský les, Ružová hora, Úboč, Kraj hája, Maholánsky hon, Zadné pole, Dvoly, Nová hora viníc, Pod Rumné, Za priekopou, Levárske lúky, Drinovec, Pridavky v dolnych, Pod hôrkami, Pri Studienke, Pri hrubej mláke, Brezička, Noviny, Veľké jazero, Stanovištia, Roviny, Bačiny, Novinky pri cintoríne, Záhumenice, Zúbková, Krátke pole, Podvorné, Pod Civánošom, Dlhé lúky, Hradské pole, Okolo lesov, Rechtorské obecné, Konča potočných, Novosady, Medzi sklady, Linkové, Pred uhliská, Dolina, Bažanov, Nižná - Špačince, Parcely, Pri Jelšine, Hrúzove lúčky, Lúčne, Pod Petrovou lúkou, Hruzovské lúčky, Medzi včelínmi, Stará hora

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Rybnik, Grába, Horné pole, Za rybníkom, Panský majetok, Dolné kamenisté, Čierne jazero, Lúčne, Veľký diel, Lúky, Vajtohy, Krmeš, Ciglát, Pobudka, Lósy, Široké, Horný diel, Šušulákovci, Vŕbie, Vinohrady, Na dolných lúčkach, Za humnami - za dolinkou, Dúbrava, Vrbiny, Bôričie, Durešt, Bodoházske, Stredné lúky, Zavežové, Na Laze, Dolný háj, Záhumenice, Dolné lúky, Sedliská, Vagadoš, Mitrháčka, Široké, Jánošházske role, Zvyšky, Petrmedzie, Štvrte, Kút, Grgás, Farské, Na Posvätnej, Brehy, Kopanice na bratislavskej strane, Oňský les, Pole v sirokych od Unina, Koziarka, Husište, Harasek, Lopata, Vínny kopček, Nadbrežie, Pri hradskej, Lantovský les, Podkovica, Úhory, Za humnami

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Pri Jelskom, Hon pri Váhu, Horné kamenisté, Rohovské, Pri kostolnej, Za Lakšárom, Pri Chudých stodolách, Dlhé lúky, Pasienok, Cigánske pole, Jasenácke, Stará hora, hor. Dúbrava, Pod Zápačím, Nové trávniky, Želiarske pozemky, Šošovička, Husárovec, Lúky, Štingál, Dodatky, Tekeneš, Trstie, Pláňava, Hoferské, Romanec, Augustínka, Na panskej hranici, Kopanice za Blavou, Rechtorské panské, Želiarske, Nad hradskou, Kapustnice, Splavek a drahy, Panské lúky, Od špačinského chotára, Pasienok, Kolovrátok, Horné Balvany, Prostredné, Jarčeky, Rúbanice, Lysický kút, Horné pole, Veľký hon, Pláne, Pod Vŕškami, Hofferské, Bahno, Horné kraje, Matiaškov vŕšok, Trtavce, Husáriská, Horná vinica, Pačitov, Pod Telarovou, Alžbetínske, Jánošházske, Horná Bažantnica, Nový kraj

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Dolná vinica, Hrabovec, Na ohradách, Rubanice, Široké doliny, Nová pusta, Pod hájom, Dolné, Čenkovské, Pri lúčnej mláke, Pri Dunaji, Stráne a pažite, Kolónia, Malcovské lúky, Čierna skala, Kapustnice, Karačka, Kopaniská, Chrasťová hora, Pod holou horou, Nový dvor, Predná mladá hora, Starý lapoš, Jelšové, Stráne od očkovského, Pod hôrkami, Vrchná mladá hora, Hrabovec, Pri sasine, Čakaj, Kapustničky, Vítkov kút, Deravá skala, Jelenia hora, Pri Šeserovej mláke, Rajda, Za Mláčkami, Pri studienkach, Pod Korlátkou, Lošonská, Starý háj, Ovocný kút, Nad jamou, Kamenné vráta, Horné, Na Barč, Nový háj, Krížne, Vcelniská, Za greftovou dolinou, Pasienky, Pri cintoríne, Tŕnie, Zapajtové, Cintorínsky hon, Kubášova, Pri hruske, Pasienky pri Hanoch, Vargvold, Veľkojazerné hony

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Horné diely od očkovského, Vinohrady, Pri jarku, Borová Hora, Vodné dielo Kráľová, Trstinka, Dubový vršok, Horné prostredné diely, Javorinka, Vrchné špígle, Horné pole, Horné dubníky, Podhájske, Pod hájom, Stará pec, Pri úzkych trávnikoch, Grefty, Na kamennom jarku, Sihote, Diely, Pod záhradami, Horné diely od panského, Staré trávniky, Pri Jaseni, Vrbiny, Diakovský hon, Za výmoľom, Za dedinou, Pid dubinou, Františkova, Dva rady, Za humná, Horné Pole, Búr, Drahy, Holá hora, Smrekovec, Štvrte od očkovského, Zábranie pri Dudváhi, Pri Váhu, Pri Husárových rybníkoch, Pri panskom, Drieňová hora, Trstinka do potoka, Kapustniská, Dolné dubníky, Stráne od očovského, Dielne luky letnicske, Stanovisko, Do Holej hory, Balvan, Prostredné špígle, U bielej hliny, Pod jeleňou horou, Za múrom, Háj, Podhájne, Pallócsky hon, Díče, Pod potokom

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Nad Petenskou, Matkahezy, Bravenčí kruh, Kamenište, Malá kamenná dolina, Kapustnice, Za závodím, Za vinohradmi, Dolné podolky, Krštenice, Lúčne polia, Cierna skala, Malé Vagrvoldy, Dýč, Pasečka, V lazoch, Nad Vťelniskami, Stráne od krakovianského, Horný háj, Štvrtocký balvan, Horné diely, Stredné, Dunajské, Pri dube, Medzi cestami, Seniská, Pri panskon, Rúbanice, Segild, Pri Jankových kadube, Pri hlbokej ceste, Bahno I, Stádnisko, Na krajných, Hoštácke záhumenice, Škrabáky, Murínka, Pri Brezových húšti, Vinohrádky, Vinohrady, Pri Ištokových jazere, Mláky, Pri Čobanczi, Laz, Vlčie kúty, Pri Konečných lúke, Na chmelnici, Na pesermlyne, U Štemberka, Dingová, Pasinki-Rubanice, Za kostolom, Na kameni, Vízel, Pri jazerách, Závadka, Valy, Pri Valoch, Dolné lúky, Cigléš

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

Janovská, Veľký Fiďaš, Pod sígeldom, Hurbanka, Pod hrabinou, Rybníky, Podlakša pusta, Za záhradou, Pri stoku, Na vysokých nivách, Veľký Kavaš, Vereš, Biele studienky, Lesné, Pri Vávrových včelíne, Terasy, Dubník, Klčoviny, Pri včelínoch, Pri smutnej vŕbe, Rúbanice, Pri Sokolovie jelší, Od Zvolena po chot r, Margitina mláka, Podielky, Dropie chránené nálezisko, Stočky, Od tekolďanského potoka, Pri Laboši a Sokolde, Kapustnice, Malý Kavaš, Sekanice, Bučovské, Nové pozemky, Diely od Kuklova, Padelky, Dudváh, Kičír, Pri Dunaji, Pri Hladíkovi, Zvolen, Od humen po Zvolen, Novosadky, Dunajskostredské, Čigleš, Pri Jurančinom kríži, Otcovská, Štvrte od očovského, Za vrchom, Na slanisku, Kapustnisk, Pri Havlových lúkach, Siladová, Strakovská, Ohrada, Bahno II, Od Krakovian, Stredný hon, Vajdová, Stredná hora

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Dolný hon, Sásie, Pri kríži, Chrastie, Nad studenou vodou, Andafa, Za kostolom, Čiližská Radváň, Struha, Záhumenice, V kúte, Za Húškami, Bočina, U ramien, Kakše, Nové pole, Urbár, Pod vinohradmi, Za vinohradmi, Vinohrady, Chríby, Pod Cárom, Pri zabitom húští, Stará hora, Spodné špígle, Bukovina, Homoly, Pod jamou, Veľké Mliečne pole, Záhumenice, Pri Komárových kríži, Róna, Za Pontešom, Pod záhradami, Farské, Carovina, Močaristé lúky, Lázek, Zlatárky, Baďurka, Malý Fiďaš, Částa, Ostrov, Homár, Na mlyne, Nad rybníkom, Lúčne, Vereš, Horné Podolky, Lichvací pasienok, Na zbytkoch, Pri výsadbe, Koňská lúka, Veľká lúka, Nad lúčkami, Dolné lúky, Veľký háj, Oborka, Pri turny, Pri plánkach

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Pri Oborke, Pri Štepnice, Na výhone, V studenej vode, Za hájom, Pavlíkovská, Jágarská, Ľadovňa, Záhrady, V kúte, Veľkoblatný, Pri duboch, Pavlíčka, Od chotára, Medzi cestami, Brezová hora, Zádušné, Pri Matúškových kozliskách, Pri dvore, Pri kravej hore, Rubanice, Dudovie vrch, Pod tehelňou, Kamence, Cintorínské, Škripicový výmoľ, Pri studni, Hlaviny, Pod lesom, Hanšpíle, Malá Lúč, Nad Malkovcom, Osmina, Pod Mackových mlákou, Berinová, Pri farme, Okrúhle, Samkové záhrady, Farárov háj, Mokrovské

miesto inde

okres Trnava (1164x), okres Senica (1009x), okres Piešťany (981x), okres Dunajská Streda (944x), okres Galanta (669x), okres Hlohovec (625x), okres Skalica (448x), Hlohovec (189x), Prašník (179x), Borský Mikuláš (136x), Piešťany (98x), Skalica (97x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (90x), Cerová (88x), Potôň (88x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (76x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (70x), Dolný Lopašov (68x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Dobrá Voda (63x), Veľký Grob (63x), Orechová Potôň (62x), Šúrovce (62x), Veľký Meder (61x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Senica
miesto v okres Piešťany

Podobné, Trnavský kraj:

7952x turistika, 5524x miesto, 847x strom, 473x poľovnícky posed, 461x orientačný bod, 183x turistické informácie, 115x prístrešok, altánok, 68x chranený strom, 50x studňa, 47x orientačná mapa, 46x vodárenská veža, 42x atrakcia, 35x miesto na piknik, 27x ohnisko, 22x komín, 6x ZOO, 4x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.