Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Ižop, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Gazare, Stračinky, Vinohrady kamence, Hoferské, Vinohrady Koziny, Lúky, Zadné nádavky, Galat háj, Zadné červené, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Hoblíkove záhrady, Dlhý hon, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Pod Jahodníkom, Klčovanky do Baráckeho jarku, Seklina, Lodenica, Krátka hora, Pod brehom, Záhumné, Svätá chrasť, Dolné záhumenice, Vršová a Včelín, Veľká Lúč, Slaništa, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Trnavské vrchy, Rybník, Dolné pole, Dolný mlyn, Veľký močiar, Pri mlyne, Starý háj, Podlakša, Veľký vrch, Záhumenice, Kapustniská, Kapustniská, Vinohrady Lištiny, Mladý háj, Pod Šomoďou, Varov Šúr, Tomašov vrch, Pánske pole, Za kostolom, Pasienky, Tône, Medzi včelínmi, Biháre, Roľa za majerom, Mlyn, Rybníky Parina, Lúčné pole, Nový majer

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Vidnarky, Lúky za humnami, Vinohrady kolébky, Panský les, Za osadou, Prístav Skalica, Vŕšky, ZO Hájky, Lazy, Malý Lég, Za mlynom, Pri mlyne, Kaplnská, Čenkesfa, Konopnice za mostom, Pred stanicou, Dolná dolinka, Lúky nad dedinou, Dlhé vinohrady, Mladiny, Tarnok, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Za langošom, Od dolinky za štrekou, Vinohrady psíky, Hliník, Pastvinné, Šomloš, Vrbovčianka, Parlag, Niže osady, Rybník, Orciny hon, Paseky, Horná pažiť, Kúpeľný ostrov, Kapustnice, Pod starými vinohradmi, Záhrady, Dolné lúky, Záhumenice, Palaj, Mlynárska hora, Kozie nohy, Veľké Vápenice, Záhrady, Nový Dvor, Kňazova lúka, Nivky, Pri železnici, Za kostolom, Záplotie, Konopnice, Za humnami od Jeleňovej, Cirkevná zem, Klče, Briežky, Dolné záhrady, Štrkovisko

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Sasákov mlyn, Horné lúky, Kapustnica, Lúky, Háje, Živaj, Blavička, Dolinky, Nový mlyn, Konopniská, Levárske lúky, Pod Dubravou, Dolný rúban, Hríb, Dolný pasienok, Oboje vojské, Bobolka, Za majerom, Batkovce, Vrbové diely, Kapustnice, Brezina, Brehy pod jarkom, Ďatelinné, Alba Régia, Majer Bifár, Nový majer, Prielohy, Horné lúky, Dedinský Ostrov, Pálenica, Pod valom, Zámostie, Pučavky, Kopanice, Močidielka, Havrania skala, Majer Albert, Horné diely, Adamov les, Doliny, majer Prekážka, Rybník, Pri kostole, sídlisko J. Dalloša, Ducovské vrchy, Prosniská, Pod hájom, Prúdy, Pánska niva, Padelkové pole od Kátova, Malé Orvište, Bicerovec, Dlhé Diely, Grmaniská, Hliník, Holičský háj, Nad studienkou, Lazušky, Pri starej studni

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Pod ostrovom, Nad Sokolovcami, Holičský les, Na lúkach a Podolky, Vinohrady, Dudvážska, Rádio vrch, Červená veža, Háj, Sĺňava, Modranská, Kamenný stôl, Družby, Kradlov, Krupská, Za kultúrnym domom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Malé Blahovo, Pri sihotiach, Staré podgerské, Prídavky, Zábarinské, Paladajské, Panské table, Staré záhrady, Dlhé pole, Predné pole, Panské za železnicou, Panské pred železnicou, Pri doline, Krátke lúky, Zemianske, Dolné pole, Háj, Panské, Pažiť, Babí idol, Tálinek, Zadné pole, Pri barine, Syslové, Pri orieškovej ceste, Pri čerešienkovej ceste, Želiarske, U Heribanov, Za Vinohradským, Doliny, Úzke, Kút, Záblavské, Sarlota, Horné pole, HPV, Dolné podolky, Nové podgerské, Flaky, Predná hora, Nivy od Radošoviec, Lúky zbytky

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Etreové, Beleháza, Rúbanice, Obecné kúsky, Cerovina, Pri jarku, Oskorušské predné diely, Nová hora, Za humnami, Zlatá hora, Nivky pod vinohradmi, Nad poľanou, Janov laz, Pri Dolnom mlyne, Hrčov, Pri jazerách, Háje, Vinohrady a novosady, Veľkolúčne, Hlohovník, Domkárske stráne, Lysina, Diely oskorušské a roľa Lúky, Bajcarova dolina, Pod z hradami, Pol hona, Vinohrady nad Váhom, Šlompár, Diely za humnami k vinohradom, Pri prameni, Myšia hora, Nové hory a lieštiny, Hrčnov, Prídanky od Radošoviec, Dubník, Hulácka hora, Kamenica, Dolné lúky, Zahájske, Horné pole, Lipiny, Pomorová hora, Horné lúky, Medzi potokmi, Pod cestou od Radošoviec, Belov dom, Za humny od Petrovej Vsi, Za priekopou, Pod Rumné, Senná lúka, Panské diely, U bariny, Nivky nad lipovcom, V uzkych, Horné pole, Nad papiereň, Lúky šášovské, Urbár za Blavou, Gérč, Rybnik

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

V hore, Vinohrady, Lesíky, Konopniska, Hájna pažiť, Medzi sklady, Pole za humni od Unina, Noviny, Ružová hora, Španie lúky, Pri Jelšine, Pole od Stefanova, Záhumenice, Dolné pole, Krátke pole, Za potočné, Bohunice, Bôrová, Na staništi, U svätej vody, Za kostolom - za dolinkou, Pod Mikláňom, V Lakšári, Striebornice, Pridavky v dolnych, Pridanky a nivky v uzkych, Na lúčkach, Pozemné, Pod Závrším, U vrby, Kraj boru, Stará hora, Tvrdzina, Konča potočných, Drinovec, Podvorné, Nivky a dlhe podhajky, Pod Petrovou lúkou, Široké pasienky, Pri hrubej mláke, Jákovište, Dolina, Letnicie, Borické, Hrúzove lúčky, Dlžiny, V ohrade, Linkové, Pod hôrkami, Hruzovské lúčky, Diely za dedinou, Lúčne, Nivky a pridanky u haja, Dolné veveričie, Panský les, Nízka lúka, Junáška, Pred uhliská, Pridanky za vinohradmi, Dlhé lúky

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Pole za humny od Unina, Brezička, Za kostolom, Grába, Drinov, Splavek, Blatné jazero, Hložník, Veľké jazero, Za výmoľom, Novinky pri cintoríne, Pri jazere, Filipková, Krátke pasienky, Diely u splavka, Okolo lesov, Zadné pole, Flaky, Bačiny, Pod Civánošom, Jaslovce, Tobolka, Dubovky, Pri Zelenkovcoch, Svinská dolina, Petrova lúka, Pod hradskou, Hoferské, Oskorušský les, Háje nad šášovské, Parcely, Kraj hája, Urbár od špačinského chotára, Nižná - Špačince, Bažanov, Dolný hon, Za drinovcom, Za Vinohradmi, Paradič, Rechtorské obecné, Roviny, Pri Studienke, Od kátlovského, Pridanky u dolnych, Rumné, Barina, Na Brezovej, Konopiská, Rokytie, Na Laze, Na panskej hranici, Podkovica, Mitrháčka, Rubanice, Dolné kamenisté, Ciglát, Splavek a drahy, Horné pole, hor. Dúbrava, Augustínka

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Za rybníkom, Cigánske pole, Štvrte, Pod Vŕškami, Šušulákovci, Kút, Pobudka, Vagadoš, Pri Dunaji, Kapustnice, Šošovička, Široké, Pačitov, Horná vinica, Rúbanice, Stará hora, Na ohradách, Nadbrežie, Vŕbie, Dúbrava, Lúčne, Pole v sirokych od Unina, Lysický kút, Farské, Jarčeky, Trtavce, Bôričie, Pod Telarovou, Petrmedzie, Husárovec, Romanec, Vajtohy, Čenkovské, Veľký hon, Pláňava, Rohovské, Lósy, Pláne, Nová pusta, Kopanice za Blavou, Za Lakšárom, Bahno, Pri lúčnej mláke, Durešt, Horný diel, Dolná vinica, Oňský les, Jánošházske role, Dolné lúky, Zvyšky, Široké, Grgás, Harasek, Panský majetok, Želiarske, Sedliská, Alžbetínske, Na Posvätnej, Lopata, Hrabovec

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

Záhumenice, Husáriská, Rechtorské panské, Za humnami, Horné Balvany, Veľký diel, Dolný háj, Vrbiny, Koziarka, Matiaškov vŕšok, Horné kamenisté, Pri hradskej, Štingál, Vínny kopček, Za humnami - za dolinkou, Kopanice na bratislavskej strane, Tekeneš, Na dolných lúčkach, Jasenácke, Čierne jazero, Vinohrady, Trstie, Pasienok, Brehy, Nový kraj, Dodatky, Horné kraje, Pri Chudých stodolách, Lantovský les, Od špačinského chotára, Pasienok, Lúky, Kapustniská, Pri cintoríne, Vrchné špígle, Štvrte od očkovského, Vinohrady, Horné diely, Krížne, Ovocný kút, Horné prostredné diely, Za múrom, Pod záhradami, Nový háj, Diely, Za Mláčkami, Horné Pole, Dýč, Podhájske, Pri dube, Horné diely od očkovského, Pri Husárových rybníkoch, Borová Hora, Starý lapoš, Stará pec, Díče, Predná mladá hora, Dunajské, Na Barč, Seniská

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Stanovisko, Pri studienkach, Dolné podolky, Stráne a pažite, Karačka, Čakaj, Jelšové, Pasienky pri Hanoch, Starý háj, Drahy, Lúčne polia, Háj, Pasienky, Stráne od očkovského, Búr, Kapustničky, Pri Šeserovej mláke, Kapustnice, Stráne od krakovianského, Vrbiny, Horné, Stredné, Štvrtocký balvan, Zábranie pri Dudváhi, Pri panskon, Grefty, Horné diely od panského, Horné pole, Kopaniská, Veľkojazerné hony, Pri panskom, Vrchná mladá hora, Rajda, Dielne luky letnicske, Kapustnice, Za dedinou, Prostredné špígle, Pod hájom, Za greftovou dolinou, Horný háj, Kolónia, Tŕnie, Stráne od očovského, Za závodím, Balvan, Za vinohradmi, Sekanice, Pri Ištokových jazere, Pri Vávrových včelíne, Za záhradou, Za vinohradmi, Vízel, Stará hora, Nové pozemky, Chríby, Chrastie, Bahno I, Mláky, Za Húškami, Pri kríži

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Pod hrabinou, Horné Podolky, Vereš, Diely od Kuklova, Homár, Pri turny, Dolné lúky, Segild, Stredný hon, Lúčne, Pri jazerách, Škrabáky, Lichvací pasienok, Záhumenice, Stočky, Čigleš, Urbár, Pasinki-Rubanice, Vinohrady, Dunajskostredské, Strakovská, Novosadky, Pod sígeldom, Na mlyne, Rybníky, Oborka, Bahno II, Veľký háj, Terasy, Klčoviny, Hoštácke záhumenice, Pri Čobanczi, Cigléš, Pri Havlových lúkach, Na výhone, Kičír, Vereš, Rúbanice, Za Pontešom, Pod vinohradmi, Dolné lúky, Za kostolom, Kapustnisk, Veľký Kavaš, Na chmelnici, Stádnisko, Struha, Dudváh, Pri Štepnice, Od Zvolena po chot r, V kúte, Pri Laboši a Sokolde, Štvrte od očovského, Valy, Podlakša pusta, Otcovská, Vajdová, Vinohrádky, Lesné, Spodné špígle

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Pri Valoch, Zlatárky, Kapustnice, Na pesermlyne, Laz, Veľký Fiďaš, Margitina mláka, Pri Jurančinom kríži, Na slanisku, Na zbytkoch, Od humen po Zvolen, Dubník, V studenej vode, Padelky, Závadka, Baďurka, Od tekolďanského potoka, Na vysokých nivách, Farské, Koňská lúka, Bučovské, Pri hlbokej ceste, Malý Kavaš, Nad rybníkom, Veľká lúka, Pri smutnej vŕbe, Nad studenou vodou, Pri Brezových húšti, Pri Hladíkovi, Na krajných, Vinohrady, Zvolen, Pri plánkach, Ostrov, Za kostolom, Pri Konečných lúke, Carovina, Pod Cárom, Dingová, Stredná hora, Lázek, Za vrchom, Pri Komárových kríži, Pri Sokolovie jelší, U ramien, Malý Fiďaš, Janovská, Rúbanice, Pri Oborke, Pri Jankových kadube, Čiližská Radváň, Andafa, Homoly, Záhumenice, Na kameni, Pri stoku, Pri Dunaji, Od Krakovian, Kakše, Veľké Mliečne pole

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Bočina, Pri zabitom húští, U Štemberka, Vlčie kúty, Siladová, Dolný hon, Pod záhradami, Róna, Ohrada, Hurbanka, Močaristé lúky, Pri výsadbe, Záhumenice od lesa, Pramenisko Rudavy, Dúbravka, Pri krížnej ceste, Od veselského, Bagolade, Horvátovská, Sovovská, Pavlíčka, Malova záhrada, Pri hruške, Vrbiny, Za Hladíkom, Na Habánskej ceste, Nad Malkovcom, Na širokom, Diely od Sekúl, Pod vrchom, Za Totkami, Rázovie vŕšok, Ferovec, Cintorínské, Hliníky, U obuchových jám, Za luhom, Pri kravej hore, Kapusnice, Pri duboch, Jelšina, Pri Blanárke, Malá Lúč, Vnútorné, Záhlučky, Sadenice, Paseky, Pod lesom, Za humnami, Malý ostrov, Hlaviny, Húšky, Pod Valom, Tále, Škripicový výmoľ, Nad Pustým, Nad močidlami, Horné háje, Závadka a horné lúky, Topole

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Pri dvore, Pod záhradami, Gachovec, Pri cestách, Za cestou, Piesky a mlyny u Dobiašky, V studni, Berinová, Pri tehelni, Horňákovská, Pri krúžku, Dopierka, Malkovec, Šajdička, Od chotára, Kamence, Borina, Nad záhradami, Pri farme, Kozí chrbát, Teleky, Veľká lúka, Podolky za kríčkom, Vajdových úhory, Bizkovská, Za balatou, Pri studni, Tótne, Hanšpíle, Široké trávniky, Podisky, Mláky a Pecisko, Orechovský hon, Dolné mlyny, Medzi cestami, Včelkovec, Panské, Čulanka, Vypálenisko a Bahno, Dufkových záhrada, Panské úhory, Hrudy, Ľadovňa, Stodoly za mostom, Brezová hora, Štefkovská, Pod ježovkou, Stredné, Dlhá lúka, Priečne, Bakanovec, Báčsky dom, Fojtlínovec, Malé Mliečne pole, Pri kríži, Sihoť, Dobiaška, Baniarka, V kúte, Medzi lúkami

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

Veľká Lúka, Malá lúka, Roviny, Pod tehelňou, Horné, Pri Matúškových kozliskách, Zádušné, Kamenec, Lúky vyše silnice, Farárov háj, Osmina, Zánivčie, Záhrady, Konopnice, Pri stodolisku, Piesky, Gazdovský pasienok, Okrúhle, Petrová, Pavlíkovská, Pod Mackových mlákou, Sádky, Malý les, Pri panskej studni a pri jazere, Kultúry, Maňovské, Tehelňa, Rubanice, Ságel, Podlúčie, Michalkových jazierko, Pri záhradkách, Slanisko, Hurbanec, Pri Trajlinkoch, Pláne, Samkové záhrady, Podzáhrady, Kerei, Malodunajské, Pri Čiližské, Rybník, Záhony, Dolný lapoš, Pri rybníčku, Zdola dráhy, Mrázových brezy, Piesky, Mokrovské, Dubie, Pasienok, Dudových humence, Diely pri jazierku, Nad dolinou, Pri Vereši, Konopniská, Povodské, Veľkoblatný, Zábranie pri obecnom, Rajčie hory

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Vrchy, Mrázových a Beňkových ohrada, Dolné záhrady, Môstky, Volárka, Baromélés, Za hájom, Pri Pechových roliach, Gbalec, Pri Sokolovie olší, Jágarská, Linkovec, Táboriská, Blatné, Pri hliníkoch, Pri Martinovi, Pri baloňskej ceste, Pri Gutových jazere, Pri močidlách, Od Šaštínskeho, Pri dube, Blatiny, Pri lávke, Baráni, Petermedza, Šišoritné, Cesta na pasienok, Hadí chrbát, Habanské, Dúbravka, Pod Háčkami, Ostrov Šoriakoš, Hluché, Tvrdina, Bližšie lúky, Osičie a Nad Háčkami, Ponky, Štátny les, Dolné pole, Horné Šnajdáre, Grefty, Trávnopoľné, Pri mlyne, Topoľové, Sparištia, Panské od šulekova, Orešanské, Sihoťská lúka, Panský les, Ohlajty, Jarka, Kozy, Bohatá, Za záhradami, Orešiansky náhon, Sihoťské, Panské pole, Krátke, Podlužie a Ohrada, Predná hora

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Od kočínského, Trstená, Malý rybníček a Vrásičie, Šajby, Dolina, Malý Kálló, Niva háj, Pod Magdalénkou, Vnútorný Bodor, Maruša, Biele stoky, Lúky pod Rudavou, Húšte, Dlhé stavanie, Svinská jama, Patrónske, Horné záhrady, Blatá, Koziarka, Pod prandle, Dlhé zeme, Trstina od dubovianského, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Pri cintoríne, Sychravý, Niže maloorvištskej cesty, Za kostolom, Urbársky les, Hrušovské, Role urbárske, Pracháreň, Pri Bôriči, Zadný háj, Sova, Sparištia, Vápenice, Farská lúka, Na bráne, Važina, Konopiská, Lesíky, Pri mlyne

miesto inde

okres Trnava (873x), okres Senica (758x), okres Dunajská Streda (756x), okres Piešťany (726x), okres Hlohovec (507x), okres Skalica (395x), okres Galanta (363x), Hlohovec (189x), Prašník (178x), Borský Mikuláš (133x), Piešťany (97x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (88x), Cerová (84x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (75x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (67x), Dolný Lopašov (67x), Borský Peter (65x), Potôň (64x), Jablonica (64x), Orechová Potôň (62x), Veľký Grob (62x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Veľký Meder (61x), Smolenice (60x), Šaštín-Stráže (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Senica
miesto v okres Dunajská Streda

Podobné, Trnavský kraj:

6583x turistika, 4363x miesto, 820x strom, 412x orientačný bod, 411x poľovnícky posed, 175x turistické informácie, 99x prístrešok, altánok, 64x chranený strom, 51x orientačná mapa, 47x studňa, 42x vodárenská veža, 26x atrakcia, 25x miesto na piknik, 20x ohnisko, 20x komín, 3x ZOO, 3x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.