Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Ižop, Hoferské, Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Na Sládkovskej, Hoblíkove záhrady, Stračinky, Gazare, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vršová a Včelín, Galat háj, Zadné nádavky, Zadné červené, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Lodenica, Seklina, Klčovanky do Baráckeho jarku, Krátka hora, Pod brehom, Záhumné, Dlhý hon, Dolné záhumenice, Svätá chrasť, Veľký vrch, Veľká Lúč, Lúky, Vinohrady staré hory, Slaništa, ZO Darmovise, Trnavské vrchy, Rybník, Dolné pole, Dolný mlyn, Veľký močiar, Starý háj, Pri mlyne, Podlakša, Záhumenice, Kapustniská, Kapustniská, Pod Šomoďou, Vinohrady Lištiny, Mladý háj, Pánske pole, Tomašov vrch, Mlyn, Rybníky Parina, Biháre, Za osadou, Levárske lúky, Roľa za majerom, Za kostolom, Pasienky, Vidnarky, Lúčné pole, Lúky za humnami

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Varov Šúr, Nový majer, Vinohrady kolébky, Panský les, Prístav Skalica, Vŕšky, Kopec, Za mlynom, ZO Hájky, Medzi včelínmi, Malý Lég, Lazy, Čenkesfa, Konopnice za mostom, Kaplnská, Pri mlyne, Dolná dolinka, Pred stanicou, Vinohrady psíky, Lúky nad dedinou, Pri majeri, Od dolinky za štrekou, Pri šarfickom moste, Dlhé vinohrady, Tarnok, Mladiny, Hliník, Tône, Za langošom, Parlag, Niže osady, Šomloš, Pastvinné, Vrbovčianka, Rybník, Dolné lúky, Pod starými vinohradmi, Paseky, Nivky, Horná pažiť, Orciny hon, Kapustnice, Palaj, Kňazova lúka, Mlynárska hora, Veľké Vápenice, Kozie nohy, Kúpeľný ostrov, Záhrady, Záhrady, Záhumenice, Nový Dvor, Pri železnici, Cirkevná zem, Konopnice, Dolné záhrady, Za humnami od Jeleňovej, Záplotie, Briežky, Za kostolom

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Klče, Lúky, Štrkovisko, Horné lúky, Háje, Sasákov mlyn, Kapustnica, Blavička, Bobolka, Oboje vojské, Batkovce, Dolinky, Živaj, Hríb, Pod Dubravou, Za majerom, Konopniská, Kapustnice, Nový mlyn, Dolný rúban, Vrbové diely, Dolný pasienok, Madarász, Nový majer, Ďatelinné, Brezina, Majer Bifár, Alba Régia, Brehy pod jarkom, Pod valom, Havrania skala, Prielohy, Pálenica, Pučavky, Adamov les, Horné lúky, Majer Albert, Dedinský Ostrov, Kopanice, Močidielka, Zámostie, Horné diely, majer Prekážka, Doliny, Pri kostole, Rybník, Prosniská, sídlisko J. Dalloša, Ducovské vrchy, Pod hájom, Prúdy, Pánska niva, Padelkové pole od Kátova, Bicerovec, Malé Orvište, Hliník, Grmaniská, Dlhé Diely, Nad studienkou, Holičský háj

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Pri starej studni, Lazušky, Pod ostrovom, Nad Sokolovcami, Holičský les, Na lúkach a Podolky, Vinohrady, Rajna, Rádio vrch, Repová lúka, Dudvážska, Červená veža, Háj, Modranská, Sĺňava, Družby, Kradlov, Krupská, Za kultúrnym domom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pri doline, Zadné pole, Krátke lúky, Pri barine, Babí idol, Staré záhrady, Paladajské, Tálinek, Syslové, Zábarinské, Panské table, Háj, Staré podgerské, Panské za železnicou, Panské, Pri orieškovej ceste, Panské pred železnicou, Zemianske, Dolné pole, Prídavky, Pažiť, Predné pole, Dlhé pole, Úzke, U Heribanov, Za Vinohradským, Doliny, Horné pole, Sarlota, Pri čerešienkovej ceste, Kút, Želiarske, Záblavské, Dolné podolky, Nové podgerské, Flaky, HPV

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Medzi potokmi, Pri Dolnom mlyne, Pomorová hora, Vinohrady a novosady, Hulácka hora, Predná hora, Pri prameni, Beleháza, Obecné kúsky, Etreové, Rúbanice, Cerovina, Nové hory a lieštiny, Veľkolúčne, Dolné lúky, Nivy od Radošoviec, Pri jazerách, Zlatá hora, Šlompár, Horné lúky, Pol hona, Nová hora, Pod z hradami, Nad poľanou, Domkárske stráne, Hrčov, Belov dom, Lipiny, Za humnami, Nivky pod vinohradmi, Vinohrady nad Váhom, Horné pole, Prídanky od Radošoviec, Bajcarova dolina, Háje, Oskorušské predné diely, Janov laz, Hrčnov, Pri jarku, Kamenica, Zahájske, Lysina, Diely oskorušské a roľa Lúky, Diely za humnami k vinohradom, Myšia hora, Hlohovník, Dubník, Lúky zbytky, Pod cestou od Radošoviec, Jaslovce, Za priekopou, Tvrdzina, Hruzovské lúčky, Drinov, Tobolka, Bažanov, Hájna pažiť, Pri Jelšine, Flaky, Brezička

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

V ohrade, Urbár od špačinského chotára, Jákovište, Oskorušský les, Za potočné, Na Brezovej, Pod hôrkami, Veľké jazero, Linkové, Konopiská, Za výmoľom, Za drinovcom, Rechtorské obecné, Junáška, Panský les, Rybnik, Zadné pole, Svinská dolina, Pred uhliská, Rumné, Drinovec, Ružová hora, Nivky a dlhe podhajky, Dolina, Krátke pole, Pri hrubej mláke, Nivky nad lipovcom, Parcely, Háje nad šášovské, Paradič, Pridanky u dolnych, Pridanky a nivky v uzkych, Lesíky, Pri Zelenkovcoch, Za Vinohradmi, Stará hora, Široké pasienky, Dolné pole, Letnicie, Grába, Senná lúka, Lúky šášovské, Pridavky v dolnych, Diely u splavka, V Lakšári, Hoferské, Pod hradskou, Konča potočných, Noviny, Za kostolom - za dolinkou, Španie lúky, Pri Studienke, Dolný hon, Na lúčkach, Bohunice, Splavek, Dlhé lúky, Filipková, Nízka lúka, Nad papiereň

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Barina, Podvorné, Na staništi, Lúčne, Dlžiny, Pod Rumné, Pozemné, Bačiny, Pri jazere, U vrby, Hložník, Petrova lúka, Konopniska, Pole od Stefanova, Horné pole, V uzkych, Urbár za Blavou, Bôrová, U bariny, Krátke pasienky, Striebornice, Novinky pri cintoríne, Nivky a pridanky u haja, Pod Mikláňom, Za humny od Petrovej Vsi, Medzi sklady, Pridanky za vinohradmi, Diely za dedinou, Panské diely, Hrúzove lúčky, Za kostolom, Blatné jazero, Dolné veveričie, Dubovky, Gérč, Borické, Nižná - Špačince, U svätej vody, Okolo lesov, Roviny, Od kátlovského, Pole za humny od Unina, Pod Civánošom, Pod Petrovou lúkou, Kraj hája, Pole za humni od Unina, Záhumenice, Kraj boru, Pod Závrším, Rokytie, Vinohrady, V hore, Durešt, Bôričie, Splavek a drahy, Hrabovec, Jánošházske role, Lúky, Čierne jazero, Štvrte

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Pláne, Dolný háj, Nadbrežie, Šušulákovci, Lopata, Pri Chudých stodolách, Želiarske, Pobudka, Pod Telarovou, Za humnami, hor. Dúbrava, Horný diel, Dúbrava, Podkovica, Šošovička, Vinohrady, Pačitov, Augustínka, Na ohradách, Rohovské, Husárovec, Dolné lúky, Nový kraj, Kopanice za Blavou, Pasienok, Brehy, Pri hradskej, Oňský les, Stará hora, Za rybníkom, Na dolných lúčkach, Rubanice, Vínny kopček, Cigánske pole, Za humnami - za dolinkou, Ciglát, Grgás, Husáriská, Široké, Nová pusta, Horná vinica, Rúbanice, Čenkovské, Jarčeky, Kút, Romanec, Pri lúčnej mláke, Od špačinského chotára, Vagadoš, Na Laze, Na panskej hranici, Dolná vinica, Zvyšky, Matiaškov vŕšok, Lantovský les, Pole v sirokych od Unina, Kapustnice, Vŕbie, Jasenácke, Pod Vŕškami

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

Vajtohy, Panský majetok, Trtavce, Veľký hon, Bahno, Vrbiny, Sedliská, Lúčne, Petrmedzie, Pri Dunaji, Pláňava, Záhumenice, Horné kraje, Na Posvätnej, Dolné kamenisté, Farské, Harasek, Trstie, Horné kamenisté, Kopanice na bratislavskej strane, Široké, Lósy, Veľký diel, Lysický kút, Tekeneš, Alžbetínske, Mitrháčka, Horné Balvany, Štingál, Horné pole, Rechtorské panské, Dodatky, Koziarka, Pasienok, Za Lakšárom, Vrbiny, Starý háj, Predná mladá hora, Za dedinou, Pasienky pri Hanoch, Lúčne polia, Podhájske, Kapustnice, Grefty, Búr, Horné diely, Kapustnice, Horné pole, Pri panskon, Pri Husárových rybníkoch, Dolné podolky, Vrchné špígle, Tŕnie, Za greftovou dolinou, Seniská, Starý lapoš, Kapustničky, Krížne, Kopaniská, Dielne luky letnicske

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Jelšové, Horný háj, Vinohrady, Horné Pole, Háj, Veľkojazerné hony, Kapustniská, Pri dube, Na Barč, Za závodím, Dunajské, Pod záhradami, Kolónia, Ovocný kút, Stráne od očkovského, Štvrtocký balvan, Pasienky, Diely, Štvrte od očkovského, Za vinohradmi, Dýč, Díče, Borová Hora, Pri panskom, Nový háj, Pri cintoríne, Horné diely od panského, Prostredné špígle, Balvan, Horné prostredné diely, Drahy, Stráne a pažite, Horné diely od očkovského, Za Mláčkami, Pri studienkach, Rajda, Stráne od krakovianského, Stanovisko, Stredné, Pod hájom, Za múrom, Stará pec, Stráne od očovského, Vrchná mladá hora, Pri Šeserovej mláke, Zábranie pri Dudváhi, Čakaj, Horné, Karačka, Zvolen, Diely od Kuklova, Pri Štepnice, Za Húškami, Veľká lúka, Za záhradou, Terasy, Na mlyne, Dudváh, Na pesermlyne, Škrabáky

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Za vrchom, Pri Jankových kadube, Na zbytkoch, Kakše, Lesné, Lázek, Podlakša pusta, Vinohrady, Pri Komárových kríži, Malý Kavaš, Struha, Pri Vávrových včelíne, Baďurka, Ostrov, Dingová, Horné Podolky, Nad rybníkom, U Štemberka, Laz, Chrastie, U ramien, Bučovské, Veľký Fiďaš, Pri výsadbe, Pod hrabinou, Pri Dunaji, Veľký háj, Pri smutnej vŕbe, Pri hlbokej ceste, Bahno II, Segild, Vinohrádky, Dolný hon, Pri Jurančinom kríži, Cigléš, Oborka, Strakovská, Rúbanice, Na výhone, Záhumenice, Lichvací pasienok, Od tekolďanského potoka, Kapustnice, Vlčie kúty, Kičír, Závadka, Pri Čobanczi, Za kostolom, Za kostolom, Veľké Mliečne pole, Padelky, Pri jazerách, Homár, Pasinki-Rubanice, Pri Laboši a Sokolde, Klčoviny, Bočina, Urbár, Valy, Pri Ištokových jazere

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Otcovská, Stredný hon, Lúčne, Farské, Rúbanice, Čiližská Radváň, Bahno I, Močaristé lúky, Na vysokých nivách, Pri Havlových lúkach, Na chmelnici, Rybníky, Pod vinohradmi, Pri Oborke, Pod Cárom, Vízel, V studenej vode, Koňská lúka, Pod sígeldom, Pri Sokolovie jelší, Čigleš, Pod záhradami, Margitina mláka, Nové pozemky, Za vinohradmi, Andafa, Veľký Kavaš, Za Pontešom, Dubník, Vinohrady, Ohrada, Nad studenou vodou, Carovina, Na slanisku, Vereš, Dolné lúky, Od Krakovian, Janovská, Vereš, Pri Brezových húšti, Na kameni, Mláky, Chríby, Záhumenice, Od Zvolena po chot r, Pri Valoch, Siladová, Pri stoku, Malý Fiďaš, Dunajskostredské, Pri turny, Dolné lúky, Kapustnisk, Hurbanka, Stredná hora, Štvrte od očovského, Novosadky, V kúte, Pri kríži, Pri zabitom húští

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Na krajných, Stará hora, Vajdová, Od humen po Zvolen, Róna, Zlatárky, Stočky, Hoštácke záhumenice, Spodné špígle, Stádnisko, Homoly, Sekanice, Pri Konečných lúke, Pri plánkach, Pri Hladíkovi, Pod záhradami, Sovovská, Rajčie hory, Horné, Pod Valom, Stodoly za mostom, Dubie, Pod tehelňou, Hanšpíle, Pri hliníkoch, Horné háje, Nad Pustým, Malý ostrov, Kozí chrbát, V studni, Linkovec, Dobiaška, Bakanovec, Zádušné, Samkové záhrady, Čulanka, Táboriská, Hliníky, Paseky, Pasienok, Rubanice, Húšky, Záhony, Záhlučky, Priečne, Piesky, Povodské, Diely pri jazierku, Pri tehelni, Pri Blanárke, Mláky a Pecisko, Malá lúka, Pri rybníčku, Pri Martinovi, Včelkovec, Pri stodolisku, Pod Mackových mlákou, Diely od Sekúl, Malkovec, Sádky

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Pláne, Vrchy, Kapusnice, Malova záhrada, Podolky za kríčkom, Pri Čiližské, Petrová, Mrázových brezy, Horňákovská, Od chotára, Dolné mlyny, Dúbravka, Farárov háj, Vrbiny, Pri cestách, Malé Mliečne pole, Nad močidlami, Ľadovňa, V kúte, Dolné záhrady, Rybník, Mokrovské, Pri studni, Zdola dráhy, Od veselského, Berinová, Pri močidlách, Baromélés, Na Habánskej ceste, Veľká Lúka, Vajdových úhory, Podisky, Lúky vyše silnice, Sihoť, Stredné, Pri Gutových jazere, Široké trávniky, Zábranie pri obecnom, Horvátovská, Maňovské, Veľkoblatný, Jelšina, Na širokom, Záhrady, Ságel, Konopnice, Medzi cestami, Ferovec, Šajdička, Hlaviny, Borina, Za luhom, Pri dube, Cintorínské, Môstky, Pramenisko Rudavy, Pri kravej hore, Rázovie vŕšok, Topole, Gazdovský pasienok

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

Pri duboch, Pri panskej studni a pri jazere, Pri farme, Mrázových a Beňkových ohrada, Pri záhradkách, Báčsky dom, Tehelňa, Od Šaštínskeho, Pri Matúškových kozliskách, Kerei, Brezová hora, Michalkových jazierko, Podzáhrady, Dlhá lúka, Pavlíkovská, Dufkových záhrada, Kamence, Okrúhle, Teleky, Jágarská, Gachovec, Dopierka, Za cestou, Hrudy, Pri krížnej ceste, Záhumenice od lesa, Pri dvore, Pri hruške, Pri kríži, Medzi lúkami, Malý les, Malodunajské, Za balatou, Piesky, U obuchových jám, Kultúry, Piesky a mlyny u Dobiašky, Panské úhory, Konopniská, Slanisko, Za humnami, Pod lesom, Panské, Gbalec, Osmina, Sadenice, Tále, Fojtlínovec, Volárka, Pri Trajlinkoch, Pri Vereši, Baniarka, Pri Sokolovie olší, Pri krúžku, Za hájom, Pri baloňskej ceste, Nad dolinou, Blatné, Pri Pechových roliach, Škripicový výmoľ

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Dolný lapoš, Kamenec, Nad záhradami, Malá Lúč, Za Hladíkom, Závadka a horné lúky, Dudových humence, Roviny, Podlúčie, Tótne, Veľká lúka, Zánivčie, Nad Malkovcom, Vypálenisko a Bahno, Bizkovská, Za Totkami, Orechovský hon, Hurbanec, Vnútorné, Pavlíčka, Štefkovská, Pod vrchom, Bagolade, Pod ježovkou, Potočné, Dlhý hon, Trstina od dubovnianského, Kotkových niva, Sova, Sparištia, Vápenice, Včelia lúka, Hranová, Podlužie a Ohrada, Lúky niže silnice, Pobudovec, Kozy, Trupových obora, Vonkajšie lúčne, Panské pole, Dolný Bodor, Ostrov Šoriakoš, Panské od šulekova, Dlhé zeme, Svinská jama, Od kočínského, Háj, Jarka, Záhumenice, Hrabina, Biele stoky, Veľké lúky, Dlhé, Blatá, Piesky, Malý rybníček a Vrásičie, Orechovské, Bližšie lúky, Lúky vyše cesty, Pri struhe, Od nižnianského, Cesta na pasienok

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Konopiská, Lájoška, Pod záhlučky, Výsady, Hrušovské, Baráni, Malé Búry, Dlhá lúka, Na hornom mlyne, Pri dube, Čúpava, Plchovec, Zvonice, Farská lúka, Na kompe, Smutná a Dolné Šnajdáre, Orešiansky náhon, Od nižnianskeho, Matulových hrudy, Horné Šnajdáre, Blatiny, Role urbárske, Húšte, Dolina, Dúbravka, Pri cintoríne, Važina, Dolné pole, Kalaštov, Gočálovec, Hrubý a malý železník, Na bráne, Petermedza, Pri mlynoch, Šišoritné, Ponky, Kliny, Dolná čriedna stopa, Za humnami, Sparištia

miesto inde

okres Trnava (873x), okres Dunajská Streda (758x), okres Senica (758x), okres Piešťany (726x), okres Hlohovec (507x), okres Skalica (395x), okres Galanta (363x), Hlohovec (189x), Prašník (178x), Borský Mikuláš (133x), Piešťany (97x), Skalica (95x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (88x), Cerová (84x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (75x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (67x), Dolný Lopašov (67x), Borský Peter (65x), Potôň (64x), Jablonica (64x), Orechová Potôň (62x), Šúrovce (62x), Dobrá Voda (62x), Veľký Grob (62x), Veľký Meder (61x), Smolenice (60x), Šaštín-Stráže (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Dunajská Streda
miesto v okres Senica

Podobné, Trnavský kraj:

6686x turistika, 4365x miesto, 829x strom, 449x orientačný bod, 442x poľovnícky posed, 179x turistické informácie, 108x prístrešok, altánok, 64x chranený strom, 53x orientačná mapa, 48x studňa, 44x vodárenská veža, 29x atrakcia, 26x miesto na piknik, 21x komín, 20x ohnisko, 4x ZOO, 3x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.