Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Trnavský kraj

Kostol v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza 533 kusov kostol.

kostol inde

okres Trnava (120x), okres Dunajská Streda (97x), okres Galanta (79x), okres Senica (73x), okres Piešťany (61x), okres Skalica (57x), okres Hlohovec (46x), Trnava (32x), Piešťany (18x), Skalica (15x), Hlohovec (13x), Cífer (11x), Senica (10x), Galanta (9x), Radošovce (9x), Sekule (9x), Holíč (9x), Trstín (8x), Sereď (8x), Vrbové (7x), Šaštín-Stráže (7x), Moravský Svätý Ján (7x), Trhová Hradská (6x), Šamorín (6x), Smolenice (6x), Chtelnica (6x), Šúrovce (5x), Modranka (5x), Horné Orešany (5x), Gbely (5x)

Kostol, Trnavský kraj:, 1 z 9

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Michala archanjela, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Mikuláša, Bazilika sv. Mikuláša, Kostol sv. Heleny, Evanjelický a. v. kostol, svätej Anny, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kostol sv. Martina, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätých anjelov strážcov, Kalvária, Kostol sv. Augustína, Kostol sv. Antona Pustovníka, Kostol sv. Štefana Uhorského, Ukrižovanie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Štefana Kráľa, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Juraja, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kostol Narodenia Panny Márie, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Pravoslávny chrám, svätého Martina, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Ducha svätého, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Evanjelický kostol, svätého Martina, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Cholerová kaplnka, Evanjelický kostol a. v., Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Martina, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Anny, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Jozefa, Kostol sv. Bartolomeja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jakuba, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova

Kostol, Trnavský kraj:, 2 z 9

Kostol sv. Jozefa, Synagóga, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol, Kostol sv. Martina, Evanjelicky kostol, Kostol sv. Terézie z Ávily, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Armáda spásy, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Ondreja, apoštola, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jozefa pestúna, Kostol sv. Michala archanjela, Evanjelický a. v. kostol, Golgota, Kostol sv. Juraja, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol Obetovania Panny Márie, Kostol Panny Márie Nanebovatej, Chrám Matky Božej Počajevskej, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Božia muka, Reformovaný kostol, kostol, Kostol sv. Anny, Sála kráľovstva, Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Urbana, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jakuba staršieho, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický A.V. kostol v Seredi, Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Kostol sv. Jakuba Staršieho, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Štefana kráľa, Evanjelický kostol, Kostol sv. Pavla, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Loretánska kaplnka, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Sála kráľovstva, Kostol sv. Alžbety, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol, Trnavský kraj:, 3 z 9

Kostol sv. Anny, Kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol Ducha Svätého, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol sv. Alžbety, Evanjelicky a. v. kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Imricha, Reformovaný kostol, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol Svätej rodiny, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kaplnka sv. Márie Magdalény, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, svätého Mikuláša, svätého Mikuláša, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Kostol sv. Štefana mučeníka, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Martina, Reformovaný kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Reformovaný kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jozefa, Kaplnka sv. Rocha, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Martina, Lurdská jaskyňa, Kostol Najsvätejšej Trojice, Rotunda sv. Kríža, Misijný kríž, svätej Margity, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Reformovaný kostol, Kostol sv. Michala, Reformovaný kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Štefana kráľa

Kostol, Trnavský kraj:, 4 z 9

Reformovaný kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, Reformovaný kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jána Bosca, Kaplnka sv. Anny, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol narodenia Panny Márie, Reformovaný kostol, Kostol sv. Jakuba Staršieho, kostol, panny Márie Ružencovej, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Lurdská jaskyńa, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, svätého Víta, kostol, Sväté misie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Jozefa, kostol, Kostol sv. Šimona a Júdu, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, svätého Gorazda, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Kostol Krista Kráľa, Kostol Krista Kráľa, Kostol Mena Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Michala archanjela, Lurdská jaskyňa, Kaplnka sv. Urbana, Navštívenia Panny Márie, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Reformovaný kostol, kostol, Misijný kríž, Misijný kríž, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Lurdská jaskyňa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Trnavský kraj:, 5 z 9

Kostol Mena Panny Márie, Kaplnka Márie Magdalény, kostol, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Mena Panny Márie, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho;Kaplnka Božského srdca Ježišovho, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kaplnka Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kostol sv. Vavrinca, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Krížová cesta, Reformovaný kostol, Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, kostol, Kostol sv. Ladislava, Sväté misie, svätého Jozefa, Kaplnka bl. Titusa Zemana, Jaskyňa Panny Márie Lurdskej, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kostol, Kalvária, Kostol Krista Kráľa, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Bartolomeja, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Michala archanjela, svätého Michala Archanjela, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Juraja, Kostol Apoštolskej cirkvi, Evanjelický kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostol Krista Kráľa

Kostol, Trnavský kraj:, 6 z 9

kostol, Misijný kríž, kostol, Kostol sv. Imricha, Kostol Panny Márie Ružencovej, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Miléniový kríž, kostol, svätého Martina, Kostol sv. Štefana, Kaplnka Svätého kríža, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Žofie, Kostol sv. Anny, kostol, Kostol sv. Martina, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Martina, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Imricha, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Antona, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol sv.Bartolomeja, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Martina, Sväté misie, kostol, kostol, Misijný kríž, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, Kostol sv. Imricha, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Vendelína, Misijný kríž, Kostol sv. Anny, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol sv. Martina z Tours

Kostol, Trnavský kraj:, 7 z 9

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Ladislava, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, kostol, Kostol sv. Anny, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, svätého Štefana Uhorského, Lurdská jaskyńa, kostol, Misijný kríž, Kaplnka sv. Urbana, Lurdská jaskyňa, Kostol Narodenia Panny Márie, Habánska kaplnka, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Štefana Kráľa, Nanebovzatia Panny Márie, Rotunda Všetkých svätých, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Ducha, svätej Anny, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Rozálie Palermskej, svätej Anny, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Kataríny, svätých Cyrila a Metoda, kostol

Kostol, Trnavský kraj:, 8 z 9

Kaplnka sv. Stanislava, Lurdská jaskyňa, sv. Margity Antiochijskej, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Všetkých Svätých, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Panny Márie Ružencovej, kostol, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Prokopa, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Sväté misie, Kostol sv. Anny, kostol, kostol, Sväté misie, Kostol sv. Rozálie, Sväté misie, Rózsafüzér királynője kápolna, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Misijný kríž, Sväté misie, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kostol Všetkých svätých, Kaplnka sv. Urbana, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Evanjelický kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Ondreja, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, Kostol sv. Márie Magdalény, svätého Vavrinca, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Kalvária, Kostol sv. Medarda, Evanjelický kostol, Kalvária, Misijný kríž, Kostol Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, kostol, Kostol sv. Floriána

Kostol, Trnavský kraj:, 9 z 9

Ducha svätého, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kaplnka Povýšenia svätého kríža, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Zuzany, svätého Bartolomeja, kostol, svätého Martina, kostol, Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, Sväté misie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Návštevy Panny Márie, kostol, Kostol Mena Panny Márie, Kaplnka sv. Jána evanjelistu, kostol, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Kostol Všetkých Svätých, Lurdská jaskyňa, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Barbory, kostol, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Kostol sv.Margity Antiochijskej, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Terézie z Avily, kostol, Kostol sv. Margity, kostol, kostol, Szent Rozália, Kostol sv. Ondreja, kostol, Skalná kaplnka Panny Márie, Kaplnka sv. Bartolomeja, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol

kostol inde

okres Trnava (120x), okres Dunajská Streda (97x), okres Galanta (79x), okres Senica (73x), okres Piešťany (61x), okres Skalica (57x), okres Hlohovec (46x), Trnava (32x), Piešťany (18x), Skalica (15x), Hlohovec (13x), Cífer (11x), Senica (10x), Galanta (9x), Radošovce (9x), Sekule (9x), Holíč (9x), Trstín (8x), Sereď (8x), Vrbové (7x), Šaštín-Stráže (7x), Moravský Svätý Ján (7x), Trhová Hradská (6x), Šamorín (6x), Smolenice (6x), Chtelnica (6x), Šúrovce (5x), Modranka (5x), Horné Orešany (5x), Gbely (5x)
kostol v okres Trnava
kostol v okres Dunajská Streda
kostol v okres Galanta

Podobné, Trnavský kraj:

696x kríž, 533x kostol, 497x kaplnka, 442x cintorín
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Trnavský kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trnavsky-kraj.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.