Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Ižop, Vinohrady parnofajty, Malý Šúr, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Stračinky, Hoferské, Vinohrady Propaste, Vršová a Včelín, Dlhý hon, Vinohrady kamence, Kopanice, Galat háj, Veľká Lúč, Vinohrady Koziny, Lodenica, Hoblíkove záhrady, Pažitný hon, Zadné červené, Gazare, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Hon za Váhom, Pri studni, Za Váhom, Seklina, Pod brehom, Krátka hora, Klčovanky do Baráckeho jarku, Zadné nádavky, Záhumné, Dolné záhumenice, Doplnkový hon, Svätá chrasť, Nová štvrť, Pasienok, Vŕšky, Pod Handraškou, Medzi cestami, Bodorky, Na tehelni, Horné ohrady, Veľký vrch, Slaništa, Lúky, Baranec, Kračiny, Vinohrady staré hory, Závodnovci, Trnavské vrchy, Žriedlova dolina, Sokolce-Turi, Dolný mlyn, Dolné pole, Podlakša, Varov Šúr, Opátsky, ZO Darmovise, Veľký močiar

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Starý háj, Trávniky, Vinohrady Lištiny, Kapustniská, Kapustniská, Mlyn, Za kostolom, Mladý háj, Roľa za majerom, Záhumenice, Pod Šomoďou, Biháre, Tomašov vrch, Pánske pole, Za osadou, Vidnarky, Lúčné pole, Lúky za humnami, Malejov, Lak-Sokolce, Nový majer, Malý Lég, Panský les, Za mlynom, Dolné lúky, Pasienky, Opatovská pusta, Vŕšky, Dolina, Prístav Skalica, Tône, Pri mlyne, Vinohrady kolébky, Teplý vrch, ZO Hájky, Čenkesfa, Dolina, Kaplnská, Močolov les, Konopnice za mostom, Lazy, Horná vrbina, Východný klin, Lúky nad dedinou, Rybník, Pri majeri, Pred stanicou, Konopnice, Pri šarfickom moste, Pastvinné, Od dolinky za štrekou, Dolná dolinka, Parlag, Šomloš, Niže osady, Mladiny, Juhásová a Trvajová, Dolná vrbina, Rybník, Záhrady

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Vinohrady psíky, Za langošom, Trvajová dolina, Hliník, Nová Lipnica, Dlhé vinohrady, Kúpeľný ostrov, Zazová, Dolné lúky, Nivky, Horné Košariská, Záhrady, Vrbovčianka, Orciny hon, Palaj, Záhumenice, Konopnice, Pri železnici, Sakovci, Pod starými vinohradmi, Šlahorčina, Kapustnice, Cirkevná zem, Pod vinohradmi, Nový Dvor, Horná pažiť, Za kostolom, Za potokom, Pod Kuliškou, U Mosných, Paseky, Pagáčovci, Sakov vrch, Kozie nohy, Kňazova lúka, Veľké Vápenice, Pláčkovci, Mlynárska hora, Dolne zahumenice, Bobolka, Dolné záhrady, Háje, Záplotie, Lúky, Novosady, Dolinky, Pod Dubravou, Štrkovisko, Kapustnica, U Šenkárikov, U Minárov, Kapustnice, Batkovce, Klče, Briežky, Oboje vojské, Ohradená, Sviniarka, Za humnami od Jeleňovej, Fajnorovci

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Dolný rúban, Sasákov mlyn, Pod orieškom, Brehy pod jarkom, Blavička, Doma, Zonc, Horné lúky, Dolný pasienok, Brezina, Pod topoľmi, Cez chríb, Živaj, Vrbové diely, Močidielka, Kopanice, Klčovisko, Ďatelinné, Kapustnisko, Foškov vrch, Hríb, Zámostie, Konopniská, Za majerom, Nový majer, Alba Régia, Majer Bifár, Bankovice, Nový mlyn, Majer Albert, Pálenica, Prielohy, Horné diely, Pod valom, Horné lúky, Pučavky, Doliny, Dudváh, Adamov les, Kapustnice, Za cintorínom, sídlisko J. Dalloša, Pri kostole, majer Prekážka, Rybník, Ducovské vrchy, Priečne, Prúdy, Prosniská, Rádio vrch, Pánska niva, Pod hájom, Padelkové pole od Kátova, Pri ústave, Hliník, Malé Orvište, Grmaniská, Nad studienkou, Holičský háj, Pri starej studni

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Pod ostrovom, Nad Sokolovcami, Holičský les, Lazušky, Dudvážska, Vinohrady, Háj, Družby, Modranská, Za pastierňou, Cintorínske, Kamenný stôl, Za kultúrnym domom, Krupská, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Panské, Panské za železnicou, Zábarinské, Zemianske, Panské pred železnicou, Pri barine, Háj, Panské table, Pažiť, Tálinek, Prídavky, Staré podgerské, hladky bor, U Heribanov, Za Vinohradským, Veľkolúčne, Za humnami, Belov dom, Kút, Úzke, Pri jarku, Pri prameni, Beleháza, Etreové, Pri jazerách, Želiarske, Pod z hradami, Záblavské, Dlhé lúky, Petrova lúka, Dolný hon, Paladajské, Lesíky, Medzi včelínmi, Pri doline, Okolo lesov, Filipková, Pozemné, Dolné pole, Nové podgerské, V ohrade, V Lakšári

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

Babí idol, Lúčne, Na lúčkach, Bôrová, Za priekopou, Na Brezovej, Gérč, HPV, Pod Petrovou lúkou, Levárske lúky, Pod Civánošom, Kozárka, Pod hájom, Harasek, Pri Zelenkovcoch, Junáška, Panské lúky, Hošták, Vrbiny, Hrúzove lúčky, Kopanica, Oňský les, Pod Závrším, Kraj boru, Za Lakšárom, Brezička, Stará hora, U bariny, Za záhumenice, Pod Mikláňom, Husáriská, Hruzovské lúčky, Rokytie, Stredné lúky, Borické, Pri jazere, hor. Dúbrava, Cerovina, Jutrá, Za rybníkom, Na kraj hája, Dielce, Pačitov, Pod vinohradmi, Horné pole, Pri Studienke, Na staništi, Dlhé lúky, Barina, Ravasník, Dolný háj, U svätej vody, Hoferské role, Hon pri Váhu, Na panskej hranici, Na Posvätnej, Tormáš, Jákovište, Husište, Úhory

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Dúbrava, Lantovský les, Štingál, Rechtorské obecné, Želiarske pozemky, Rúbanice, Lysický kút, Na kraji hája, Pri Jelšine, Rybník, Ciglát, Pri hrubej mláke, Pod Telarovou, Pláňava, Tvrdzina, Peciansky hon, Šušulákovci, Pri Šeserovej mláke, Diely oskorušské a roľa Lúky, Diakovský hon, Pri Jelskom, Vinohrady nad Váhom, Pri lúčnej mláke, Pol hona, Šošovička, Pod cestou od Radošoviec, Dubník, Kresáková, Dolné lúky, Tlstá hora, Pallócsky hon, Hofferské, Vodné dielo Kráľová, Háje, Za kostolom, Kamenica, Lysina, Na vŕšku, Predná hora, Močiare, Pašienky, Kapustniská, Obecné kúsky, Kostolné role, Prídanky od Radošoviec, Gálov hon úzky les, Pobudka, Hlohovník, Kršiačky, Lúky zbytky, Lopušná, Flaky, Úzky hon, Hoferské, Záhumenice, Široké doliny, Šlompár, Lipiny, Domkárske stráne, Za kostolom - za dolinkou

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Čierne blato, Pod Ostriežom, Vinohrady a novosady, Prostredné, Mitrháčka, Matiaškov vŕšok, Hulácka hora, Janov laz, Piesky, Nad poľanou, Augustínka, Ivánkové, Brezvovky, Pri Dolnom mlyne, Hrčnov, Pod Vŕškami, Matejkova dolina, Petrmedzie, Na ohradách, Stanovištia, Diely za humnami k vinohradom, Pod úbočím, Rúbanice, Nivy od Radošoviec, Drahy, Bahno, Jánošházske, Tehlárová, Nové trávniky, Husárovec, Gálov hon, Nová hora viníc, Hrčov, Záhumenice, Židovské, Horné pole, Grgás, Lúky, Bodoházske, Ostrá úboč, Pod hradskou, Horné lúky, Zavežové, Linkové, Krmeš, Pomorová hora, Nové hory a lieštiny, Pri Chudých stodolách, Na dolných lúčkach, Pri kostolnej, Myšia hora, Zahájske, Pod katovým kruhom, Bôričie, Lósy, Romanec, Záhrady a polia, Cerovina, Davčové, Parcely

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

Hrabovec, Pod Barancom, Nová hora, Oskorušské predné diely, Medzi potokmi, Dolné, Rechtorské panské, Pod úbočím, Bajcarova dolina, Nivky pod vinohradmi, Zlatá hora, Jasenácke, Horná Bažantnica, Mederie, Pri Váhu, Cintorínsky hon, Senná lúka, Kraj hája, Pod hôrkami, Kamenné vráta, Pridanky za vinohradmi, Smrekovec, Za výmoľom, Kršiačky, Dlhé rovné, Záhumenice, Hájna pažiť, Od kátlovského, Durešt, Nový dvor, Patákové, Pri Jaseni, Záhumenice, Splavek, Pri jarku, Striebornice, Rumné, Pod Korlátkou, Za humnami, Priehon, Nízka lúka, Hnevlivé, Bažanov, Pole za humny od Unina, Dolné pole, Hradské pole, Vinohrady, Bohunice, Za drinovcom, Matkahezy, Konča potočných, Cierna skala, V uzkych, Halaksová, Hoferské, Malé Vagrvoldy, Urbár od špačinského chotára, Vargvold, Lúky, Zúbková

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Kamenište, Horné dubníky, Horné chalupy, Františkova, Rovienky, Pod holou horou, Do Holej hory, Staré trávniky, Svinská dolina, Veľké jazero, Nivky a pridanky u haja, Pole za humni od Unina, Pod dolnými vŕškami, Medzi sklady, Pri úzkych trávnikoch, Pridanky u dolnych, Drinov, Vinohrady, Široké, Tobolka, Pole od Stefanova, Nižná - Špačince, Pri sasine, Drinovec, Za Mláčkami, Čiližská Radváň, Rybnik, Oskorušský les, Ružová hora, Pri studienkach, Nivky nad lipovcom, Nad Vťelniskami, Medzi cestami, Stredný hon, Maholánsky hon, Lúky šášovské, Roviny, Javorinka, Malá kamenná dolina, Jelenia hora, Zapajtové, Dolné dubníky, Pod jeleňou horou, Trstinka, Deravá skala, Urbár za Blavou, Bravenčí kruh, Noviny, Pláne, Pod hôrkami, Za humny od Petrovej Vsi, Novosady, Dolný háj, Trstinka do potoka, Kamenice, Pid dubinou, Drieňová hora, Za humná, Stará hora, Nad papiereň

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Stará pec, Holá hora, Stará hora, Pri dube, Dubovky, Vítkov kút, Dlžiny, Pridavky v dolnych, Panské diely, Vŕšky, Pri hruske, Paradič, Kormán, Horné kraje, Štvrte, Novinky pri cintoríne, Pridanky a nivky v uzkych, Tekeneš, Lesné, U vrby, Krátke pasienky, Horné pole, V hore, Na kamennom jarku, Jaslovce, Trstie, Hložník, Za Vinohradmi, Pod potokom, Horné pole, Konopniska, Dolina, Malcovské lúky, Krátke pole, U bielej hliny, Letnicie, Zadné pole, Blatné jazero, Sihote, Pri Husárových rybníkoch, Nivky a dlhe podhajky, Dvoly, Za potočné, Dolné veveričie, Brezovské, Za výmoľom, Dubový vršok, Podhájne, Nad Petenskou, Úboč, Pasečka, Pred uhliská, Úzke pole, Vagadoš, Háje nad šášovské, Chrasťová hora, Čierna skala, Brehy, Koziarka, Úval

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Široké pasienky, Konopiská, Krštenice, V lazoch, Kubášova, Tŕnie, Nad jamou, Podvorné, Diely za dedinou, Flaky, Lošonská, Na Laze, Bačiny, Za humnami - za dolinkou, Grába, U ramien, Vajtohy, Hrabovec, Panský les, Španie lúky, Podháj, Diely u splavka, Široké, Dva rady, Kuriálne hory, Vcelniská, Pod Rumné, Pri Čobanczi, Veľký Fiďaš, Pri dube, Kopanice na bratislavskej strane, Čenkovské, Seniská, Pri Dunaji, Hurbanka, Pod jamou, Otcovská, Horný diel, Kamence, Stredné, Kút, Nad Pustým, Stredná hora, Margitina mláka, Zvyšky, Od veselského, Nad studenou vodou, Veľký hon, Mláky, Pod hájom, Jánošházske role, Horné Balvany, Borina, Horné, Sásie, Záhony, Pod vinohradmi, Struha, Pri Sokolovie jelší, Dýč

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Pri zabitom húští, Cigánske pole, Nový kraj, Čakaj, Koziarka, Záhlučky, Janovská, Za vinohradmi, Pod Zápačím, Báčsky dom, Horné kamenisté, Horný háj, Za Húškami, Bukovina, Sedliská, Pri Hladíkovi, Čierne jazero, Nad záhradami, Na chmelnici, Podkovica, Od špačinského chotára, Splavek a drahy, Rúbanice, Kolovrátok, Lúčne, Na výhone, Nad močidlami, Pri Čiližské, Pod hradskou, Nadbrežie, Nová pusta, Valy, Pri baloňskej ceste, Trtavce, Pri Ištokových jazere, Farské, Díče, Pri močidlách, Baďurka, Na slanisku, Lúčne polia, Padelky, Priečne, Pri hlbokej ceste, Pri včelínoch, Zdola dráhy, Kapusnice, Dodatky, Rubanice, Za závodím, Rohovské, Pri jazerách, V kúte, Vínny kopček, Podhájske, Pod záhradami, Vrchy, Pri Vávrových včelíne, Veľké Mliečne pole, Konopniská

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Pri hradskej, Vrbiny, Tále, Osmina, Na hornom mlyne, Lázek, Dubník, Podielky, Dolné lúky, Dolná vinica, Pasienok, Pri kríži, Pri výsadbe, Za vrchom, Pri hliníkoch, Veľký diel, Pánske hory, Nové pole, Lopata, Bahno II, Na vysokých nivách, Bahno I, Kapustnice, Pri dvore, Lúky vyše silnice, Jarčeky, Panský majetok, Pri Jankových kadube, Pri Valoch, Pri Konečných lúke, Pasienok, Murínka, Na zbytkoch, Biele studienky, Malý Fiďaš, Hoštácke záhumenice, Pole v sirokych od Unina, Vŕbie, Pri Oborke, U Štemberka, Rajčie hory, Horná vinica, Alžbetínske, Želiarske, Pri Jurančinom kríži, Pri Komárových kríži, Pasienok, Oborka, Na mlyne, Pri Havlových lúkach, Nad rybníkom, Karačka, Pri Brezových húšti, Záhrady, Stádnisko, Dolné kamenisté, Na pesermlyne, Nad lúčkami, Diely od Kuklova, Kopanice za Blavou

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

V studenej vode, Dielne luky letnicske, Na krajných, Slanisko, Rúbanice, Sadenice, Šajdička, Klčoviny, Pri plánkach, Čulanka, Nad Malkovcom, Pri duboch, Pri Štepnice, Od Zvolena po chot r, Pri krúžku, Háj, Ovocný kút, Malý Kavaš, Malkovec, Od Šaštínskeho, Dufkových záhrada, Podlakša pusta, Jarka, Nad dolinou, Lipovec, Za kostolom, Panský les, Na Habánskej ceste, Od kočínského, Dlhé, Za hájom, Vrchná mladá hora, Ferovec, Medzi cestami, Čistonek, Pri Blanárke, Vajdových úhory, Dudových humence, Lúky, Pri Sokolovie olší, Od humen po Zvolen, Homoly, Za múrom, Pri rybníčku, Pri Martinovi, Úhory, Prostredné pole pod hájom, Rajda, Balsar, Krížne, Vypálenisko a Bahno, Nad hradskou, Záhumenice, Za kostolom, Pri Matúškových kozliskách, Šaštínsky les, Zvolen, Vajdová, Vinohrádky, Medzi lúkami

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Včelkovec, Piesky od Novoveského, Pri Trajlinkoch, Dubník, Bažantnica, Pri turny, Hlaviny, Diely pri jazierku, Pod záhlučky, Podzáhrady, Kultúry, U obuchových jám, Piesky a mlyny u Dobiašky, Ságel, Pod hájom, Horvátovská, Prostredné špígle, Za Hladíkom, Stodoly za mostom, Pod sígeldom, Druhé náhradné siatie, Maňovské, Pri rektorovej, Vereš, Pri kaplnke, Diely, Hurbanec, Pri záhradkách, Za Totkami, Pri mlyne, Predná mladá hora, Pod hrabinou, Stará tehelňa, Kičír, Štvrtocký balvan, Blažkovec, Na Barč, Húšky, Pod záhradami, Široké trávniky, Mrázových brezy, Za greftovou dolinou, Táboriská, Malova záhrada, Dolné podolky, Veľký Kavaš, Ľadovňa, Novosadky, Dielce, Sekanice, Mrázových a Beňkových ohrada, Malé Mliečne pole, Vrchné špígle, Dopierka, Dlhá lúka, Borová Hora, Dobiaška, Pod Malce, V kúte, Stanovisko

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Pod záhradami, Búr, Pri stodolisku, Rázovie vŕšok, Pavlíkovská, Bobogdan, Pri močidle, Okrúhle, Pavlíčka, Lúky niže silnice, Pri tehelni, Panské úhory, Petrová, Brezová hora, Gachovec, Za Pontešom, Diely od Sekúl, Bizkovská, Blatisko, Mokrovské, Pasienky, Vízel, Lúky vyše cesty, Sovovská, Ohrada, Škripicový výmoľ, Pri kravej hore, Pod Cárom, Škrabáky, Hlaviny, Pri Pechových roliach, Jaminy, Topole, Za záhradou, Plchovec, Pasinki-Rubanice, Rokytie, Michalkových jazierko, Druhé siatiny, Kamenec

miesto inde

okres Trnava (1162x), okres Senica (1009x), okres Piešťany (981x), okres Dunajská Streda (946x), okres Galanta (670x), okres Hlohovec (625x), okres Skalica (448x), Hlohovec (189x), Prašník (179x), Borský Mikuláš (136x), Piešťany (98x), Skalica (97x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (90x), Cerová (88x), Potôň (88x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (76x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (70x), Dolný Lopašov (68x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Veľký Grob (64x), Orechová Potôň (62x), Dobrá Voda (62x), Šúrovce (62x), Veľký Meder (61x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Senica
miesto v okres Piešťany

Podobné, Trnavský kraj:

7410x turistika, 5526x miesto, 485x strom, 419x orientačný bod, 383x poľovnícky posed, 176x turistické informácie, 90x prístrešok, altánok, 68x chranený strom, 47x studňa, 45x orientačná mapa, 45x vodárenská veža, 38x atrakcia, 32x miesto na piknik, 22x ohnisko, 22x komín, 6x ZOO, 4x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.