Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » turistika » miesto

Miesto, Trnavský kraj

Miesto v Trnavský kraj

V Trnavský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavský kraj:, 1 z 17

Ižop, Hoferské, Vinohrady parnofajty, Pažitný hon, Zadné červené, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Hoblíkove záhrady, Pod Jahodníkom, Gazare, Stračinky, Vinohrady Propaste, Vinohrady kamence, Vršová a Včelín, Dlhý hon, Galat háj, Vinohrady Koziny, Lúky, Lodenica, Malý Šúr, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Kopanice, Hon za Váhom, Pri studni, Za Váhom, Veľká Lúč, Pod brehom, Krátka hora, Seklina, Zadné nádavky, Klčovanky do Baráckeho jarku, Záhumné, Svätá chrasť, Doplnkový hon, Dolné záhumenice, Pasienok, Nová štvrť, Medzi cestami, Horné ohrady, Na tehelni, Pod Handraškou, Bodorky, Veľký vrch, Baranec, Slaništa, Kračiny, Vinohrady staré hory, Závodnovci, Trnavské vrchy, Žriedlova dolina, Dolné pole, Podlakša, Dolný mlyn, Varov Šúr, ZO Darmovise, Starý háj, Veľký močiar, Opátsky, Vŕšky

Miesto, Trnavský kraj:, 2 z 17

Trávniky, Záhumenice, Roľa za majerom, Mlyn, Za kostolom, Kapustniská, Kapustniská, Vinohrady Lištiny, Mladý háj, Za osadou, Pod Šomoďou, Biháre, Sokolce-Turi, Tomašov vrch, Pánske pole, Lúky za humnami, Lak-Sokolce, Vidnarky, Lúčné pole, Pasienky, Dolné lúky, Opatovská pusta, Nový majer, Panský les, Čenkesfa, Vŕšky, Prístav Skalica, Dolina, Za mlynom, Malý Lég, ZO Hájky, Malejov, Pri mlyne, Teplý vrch, Vinohrady kolébky, Horná vrbina, Dolina, Východný klin, Lazy, Konopnice za mostom, Kaplnská, Močolov les, Pred stanicou, Konopnice, Pri šarfickom moste, Rybník, Lúky nad dedinou, Pri majeri, Pastvinné, Mladiny, Od dolinky za štrekou, Parlag, Dolná dolinka, Šomloš, Niže osady, Záhrady, Hliník, Juhásová a Trvajová, Rybník, Dolná vrbina

Miesto, Trnavský kraj:, 3 z 17

Trvajová dolina, Za langošom, Dlhé vinohrady, Kúpeľný ostrov, Vinohrady psíky, Nová Lipnica, Dolné lúky, Horné Košariská, Zazová, Vrbovčianka, Záhrady, Nivky, Paseky, Sakovci, Veľké Vápenice, Nový Dvor, Konopnice, Horná pažiť, Šlahorčina, Záhumenice, Kozie nohy, Mlynárska hora, Za kostolom, Pod starými vinohradmi, Pri železnici, Pod vinohradmi, U Mosných, Palaj, Kapustnice, Pod Kuliškou, Cirkevná zem, Sakov vrch, Pláčkovci, Orciny hon, Kňazova lúka, Za potokom, Pagáčovci, Záplotie, Dolné záhrady, Dolne zahumenice, Bobolka, Háje, Sviniarka, Klče, U Minárov, Fajnorovci, Oboje vojské, U Šenkárikov, Pod Dubravou, Lúky, Briežky, Kapustnica, Dolinky, Novosady, Kapustnice, Za humnami od Jeleňovej, Ohradená, Dolný rúban, Štrkovisko, Batkovce

Miesto, Trnavský kraj:, 4 z 17

Zonc, Vrbové diely, Živaj, Dolný pasienok, Pod topoľmi, Cez chríb, Brezina, Brehy pod jarkom, Horné lúky, Sasákov mlyn, Doma, Blavička, Pod orieškom, Kapustnisko, Bankovice, Nový majer, Foškov vrch, Konopniská, Ďatelinné, Zámostie, Alba Régia, Kopanice, Klčovisko, Za majerom, Močidielka, Hríb, Majer Bifár, Nový mlyn, Dudváh, Horné lúky, Majer Albert, Pálenica, Adamov les, Pučavky, Pod valom, Doliny, Horné diely, Prielohy, Pri kostole, Za cintorínom, sídlisko J. Dalloša, Kapustnice, majer Prekážka, Prúdy, Priečne, Rybník, Ducovské vrchy, Prosniská, Rádio vrch, Pod hájom, Pánska niva, Padelkové pole od Kátova, Pri ústave, Hliník, Malé Orvište, Nad studienkou, Grmaniská, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Pod ostrovom

Miesto, Trnavský kraj:, 5 z 17

Lazušky, Dudvážska, Vinohrady, Háj, Družby, Modranská, Za pastierňou, Kamenný stôl, Cintorínske, Za kultúrnym domom, Krupská, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Zemianske, Tálinek, Panské pred železnicou, Staré podgerské, hladky bor, Pri barine, Prídavky, Zábarinské, Panské, Háj, Pažiť, Panské za železnicou, Panské table, Pri prameni, Záblavské, Etreové, Pri jazerách, Kút, Belov dom, U Heribanov, Beleháza, Želiarske, Veľkolúčne, Úzke, Za humnami, Pod z hradami, Pri jarku, Za Vinohradským, Bôrová, Levárske lúky, Na lúčkach, Filipková, Nové podgerské, Dolné pole, Paladajské, Za priekopou, Gérč, Na Brezovej, HPV, Dolný hon, Medzi včelínmi, Okolo lesov, Pod Petrovou lúkou, Pozemné, Babí idol

Miesto, Trnavský kraj:, 6 z 17

Pri doline, Pod Civánošom, Lúčne, Dlhé lúky, Petrova lúka, V Lakšári, Lesíky, V ohrade, Na kraj hája, Pod Závrším, Jutrá, Pláňava, Dielce, Pri Jelšine, Pod hájom, U svätej vody, Lysický kút, Ciglát, Dlhé lúky, Hon pri Váhu, Husište, Pod Telarovou, Želiarske pozemky, Pačitov, Rechtorské obecné, Harasek, Ravasník, Horné pole, Hošták, Oňský les, Pri jazere, Pri Studienke, Štingál, Brezička, Kopanica, Za rybníkom, Barina, Dúbrava, Hrúzove lúčky, Pri hrubej mláke, Vrbiny, Na staništi, Za Lakšárom, Pod vinohradmi, hor. Dúbrava, Lantovský les, U bariny, Rúbanice, Pri Zelenkovcoch, Tormáš, Jákovište, Tvrdzina, Panské lúky, Na Posvätnej, Husáriská, Junáška, Rokytie, Úhory, Kozárka, Dolný háj

Miesto, Trnavský kraj:, 7 z 17

Cerovina, Na kraji hája, Hruzovské lúčky, Za záhumenice, Pod Mikláňom, Stredné lúky, Kraj boru, Rybník, Hoferské role, Stará hora, Na panskej hranici, Borické, Parcely, Pod Barancom, Horné lúky, Rechtorské panské, Jánošházske, Pod hradskou, Davčové, Peciansky hon, Hrčov, Bajcarova dolina, Záhumenice, Šošovička, Lúky zbytky, Gálov hon úzky les, Horné pole, Lipiny, Záhumenice, Grgás, Kršiačky, Nová hora viníc, Pri Šeserovej mláke, Háje, Mitrháčka, Hofferské, Bôričie, Drahy, Pri lúčnej mláke, Tehlárová, Cintorínsky hon, Pomorová hora, Nivy od Radošoviec, Hrčnov, Pod cestou od Radošoviec, Diely oskorušské a roľa Lúky, Pri kostolnej, Vinohrady a novosady, Lúky, Záhrady a polia, Petrmedzie, Janov laz, Dolné, Nové hory a lieštiny, Obecné kúsky, Brezvovky, Dubník, Ivánkové, Bahno, Pod úbočím

Miesto, Trnavský kraj:, 8 z 17

Predná hora, Augustínka, Šlompár, Lopušná, Matejkova dolina, Domkárske stráne, Oskorušské predné diely, Lósy, Rúbanice, Cerovina, Myšia hora, Pod Vŕškami, Nad poľanou, Kresáková, Prostredné, Prídanky od Radošoviec, Flaky, Romanec, Hrabovec, Bodoházske, Pol hona, Lysina, Diakovský hon, Vinohrady nad Váhom, Na dolných lúčkach, Gálov hon, Tlstá hora, Pallócsky hon, Horná Bažantnica, Hlohovník, Močiare, Krmeš, Mederie, Nové trávniky, Jasenácke, Kamenica, Senná lúka, Židovské, Pri Chudých stodolách, Pod katovým kruhom, Nová hora, Pri Dolnom mlyne, Piesky, Dolné lúky, Ostrá úboč, Na ohradách, Husárovec, Kapustniská, Zlatá hora, Pri Jelskom, Pri Váhu, Pod Ostriežom, Široké doliny, Vodné dielo Kráľová, Zahájske, Pod úbočím, Kostolné role, Šušulákovci, Za kostolom - za dolinkou, Za kostolom

Miesto, Trnavský kraj:, 9 z 17

Hoferské, Pašienky, Medzi potokmi, Na vŕšku, Hulácka hora, Nivky pod vinohradmi, Linkové, Zavežové, Čierne blato, Diely za humnami k vinohradom, Úzky hon, Stanovištia, Matiaškov vŕšok, Pobudka, Blatné jazero, Urbár od špačinského chotára, Zadné pole, Drieňová hora, Konopniska, Pláne, Brehy, Pri dube, Dolina, Pri jarku, Patákové, Rovienky, V hore, Pole od Stefanova, Zúbková, Jelenia hora, Novinky pri cintoríne, Dolné dubníky, Podháj, Krátke pasienky, Bažanov, Letnicie, Vinohrady, Nad Petenskou, Koziarka, Hájna pažiť, U bielej hliny, Durešt, Pridanky a nivky v uzkych, Široké pasienky, Čiližská Radváň, Tekeneš, Hložník, Horné pole, Grába, Pod hôrkami, Široké, Chrasťová hora, Vajtohy, Hnevlivé, Brezovské, Dolné veveričie, Pod dolnými vŕškami, Kuriálne hory, Kubášova, Nivky a dlhe podhajky

Miesto, Trnavský kraj:, 10 z 17

Nízka lúka, V lazoch, Konča potočných, Nový dvor, Vargvold, Zapajtové, Hrabovec, Krátke pole, Javorinka, Do Holej hory, Horné chalupy, Dolné pole, Svinská dolina, Španie lúky, Maholánsky hon, Pole za humni od Unina, Pred uhliská, Za drinovcom, Drinov, Na Laze, Za humnami, Diely u splavka, Za humná, Pole za humny od Unina, Pod hôrkami, Pridanky za vinohradmi, Za výmoľom, Pri sasine, Pri Jaseni, Hoferské, Stará hora, Záhumenice, Konopiská, Horné pole, U vrby, Lošonská, Ružová hora, Dubovky, Štvrte, Splavek, Stará pec, Malé Vagrvoldy, Tŕnie, Pri hruske, Na kamennom jarku, Staré trávniky, Dva rady, Pri úzkych trávnikoch, Pod jeleňou horou, Deravá skala, Lesné, Háje nad šášovské, Pod Rumné, Bohunice, Dvoly, Čierna skala, U ramien, Pasečka, Hradské pole, Horné dubníky

Miesto, Trnavský kraj:, 11 z 17

Trstinka, Nižná - Špačince, Oskorušský les, Paradič, Vŕšky, Veľké jazero, Za humny od Petrovej Vsi, Pri Čobanczi, Kamenice, Vagadoš, Stredný hon, Úzke pole, Za výmoľom, Kormán, Za potočné, Nad Vťelniskami, Horné kraje, Medzi cestami, Dlhé rovné, Roviny, Panské diely, Drinovec, Kraj hája, Cierna skala, Holá hora, Priehon, Od kátlovského, Široké, Za Vinohradmi, Pridanky u dolnych, Trstie, Lúky, Pod holou horou, Pridavky v dolnych, Malá kamenná dolina, Stará hora, Pid dubinou, Záhumenice, Matkahezy, Sihote, Bačiny, Halaksová, Nivky nad lipovcom, Podhájne, Za Mláčkami, Františkova, Malcovské lúky, Úboč, Diely za dedinou, Urbár za Blavou, Kamenné vráta, Tobolka, Flaky, Rumné, Nivky a pridanky u haja, Medzi sklady, Pod Korlátkou, V uzkych, Dubový vršok, Bravenčí kruh

Miesto, Trnavský kraj:, 12 z 17

Kamenište, Jaslovce, Vinohrady, Striebornice, Nad papiereň, Panský les, Kršiačky, Noviny, Pod potokom, Pri studienkach, Lúky šášovské, Podvorné, Vítkov kút, Nad jamou, Trstinka do potoka, Smrekovec, Vcelniská, Úval, Pri Husárových rybníkoch, Novosady, Dlžiny, Za humnami - za dolinkou, Dolný háj, Rybnik, Krštenice, Horná vinica, Pri Havlových lúkach, Hurbanka, Pri zabitom húští, Vrbiny, Hoštácke záhumenice, Rúbanice, Pasienok, Na slanisku, Bahno I, Nové pole, Kamence, Horné, Pri Dunaji, Rajčie hory, Dýč, Jánošházske role, Pod Zápačím, U Štemberka, Vŕbie, Pri hradskej, Seniská, Veľký diel, Nad močidlami, Zvyšky, Nad studenou vodou, Nad Pustým, Pri Hladíkovi, Karačka, Murínka, Lopata, Záhony, Pri Jurančinom kríži, Splavek a drahy, Veľký Fiďaš

Miesto, Trnavský kraj:, 13 z 17

Rubanice, Pri baloňskej ceste, Nadbrežie, Stredná hora, Dodatky, Pri Vávrových včelíne, Na výhone, Dolné kamenisté, Nová pusta, Panský majetok, Kolovrátok, Dubník, Konopniská, Pod jamou, Podhájske, Pri jazerách, Pri Valoch, Veľký hon, Diely od Kuklova, Kopanice na bratislavskej strane, Oborka, Čierne jazero, Lúky vyše silnice, Vrchy, V studenej vode, Nový kraj, Na chmelnici, Pod vinohradmi, Pri Jankových kadube, Pri močidlách, Bahno II, Biele studienky, Stádnisko, Mláky, Pri Sokolovie jelší, Pánske hory, Rohovské, Sedliská, Podkovica, Trtavce, Díče, Na zbytkoch, Kút, Osmina, Margitina mláka, Pri Ištokových jazere, Janovská, Lúčne, Pri Komárových kríži, Kopanice za Blavou, Farské, Záhrady, Želiarske, Nad záhradami, V kúte, Pri Oborke, Pri kríži, Horný háj, Horný diel, Tále

Miesto, Trnavský kraj:, 14 z 17

Alžbetínske, Podielky, Za Húškami, Valy, Veľké Mliečne pole, Od veselského, Za závodím, Pri hlbokej ceste, Pri včelínoch, Pri výsadbe, Na pesermlyne, Pole v sirokych od Unina, Kapusnice, Pri hliníkoch, Struha, Vínny kopček, Pri Brezových húšti, Baďurka, Nad rybníkom, Malý Fiďaš, Pri Konečných lúke, Čenkovské, Pri dube, Jarčeky, Pod hradskou, Sásie, Priečne, Na hornom mlyne, Záhlučky, Stredné, Otcovská, Za vinohradmi, Cigánske pole, Pod záhradami, Na vysokých nivách, Pod hájom, Pasienok, Za vrchom, Pri dvore, Báčsky dom, Pasienok, Horné Balvany, Nad lúčkami, Dolná vinica, Lúčne polia, Lázek, Čakaj, Kapustnice, Koziarka, Padelky, Od špačinského chotára, Na mlyne, Dolné lúky, Zdola dráhy, Borina, Bukovina, Pri Čiližské, Horné kamenisté, Malkovec, Mrázových a Beňkových ohrada

Miesto, Trnavský kraj:, 15 z 17

Bažantnica, Sovovská, Medzi cestami, Dunajskostredské, Sadenice, Lúky niže silnice, Homoly, Klčoviny, Hliníky, Bobogdan, Štvrtocký balvan, Prostredné špígle, Pri Blanárke, Pri Martinovi, Blatisko, Ságel, Hájske prosovisko, Balvan, Pod Mackových mlákou, Kičír, Za greftovou dolinou, Dolné podolky, Panský les, Čistonek, Pri záhradkách, Veľkojazerné hony, Od Šaštínskeho, Stodoly za mostom, Diely, Pod Cárom, Kozí chrbát, Rúbanice, Za Totkami, Kamenec, Vinohrádky, Záhumenice od lesa, Dubník, Veľký Kavaš, Kultúry, Pod vrchom, Šaštínsky les, Predná mladá hora, Mokrovské, Ohrada, Úhory, Pri rybníčku, Šajdička, Škripicový výmoľ, Za Pontešom, Dufkových záhrada, Dudovie vrch, Pri tehelni, Balsar, Za kostolom, Novosadky, Nad dolinou, Baniarka, Samkové záhrady, Pri Sokolovie olší, Na krajných

Miesto, Trnavský kraj:, 16 z 17

Lúky, Pri kaplnke, Za fabrikou, Podzáhrady, Škrabáky, Blažkovec, Dolné lúky, Pri močidle, Prvé siatiny, Dingová, Fojtlínovec, Gachovec, Vajdová, Druhé náhradné siatie, Grefty, Pod záhlučky, Diely od Sekúl, Od chotára, Zvolen, Mrázových brezy, Carovina, Za múrom, Dobiaška, Od humen po Zvolen, V kúte, Horňákovská, Prostredné pole pod hájom, Pri Trajlinkoch, Jaminy, Krížne, Čulanka, Záhumenice, Pod sígeldom, Homár, Malova záhrada, Pri kravej hore, Pasinki-Rubanice, Na dolných lúkach, Pod hájom, Dlhé, Pri Matúškových kozliskách, Pavlíkovská, Horvátovská, Piesky a mlyny u Dobiašky, Na Barč, Vrchná mladá hora, Vereš, Pri duboch, Za hájom, Brezová hora, Druhé siatiny, Panské úhory, Od Zvolena po chot r, Dúbravka, Pri krúžku, Pasienky, Malý Kavaš, Dudových humence, Hlaviny, Diely pri jazierku

Miesto, Trnavský kraj:, 17 z 17

Lúčne, Za kostolom, Rajda, Pri stodolisku, Pavlíčka, Táboriská, Malé Mliečne pole, U obuchových jám, Vrchné špígle, Medzi lúkami, Za kostolom, Slanisko, Lúky vyše cesty, Jarka, Hlaviny, Pri mlyne, Rokytie, Dlhá lúka, Ovocný kút, Vypálenisko a Bahno, Dielne luky letnicske, Hurbanec, Záhumenice, Pri Štepnice, Včelkovec, Podlakša pusta, Pod záhradami, Stará tehelňa, Lipovec, Pod Malce, Búr, Zlatárky, Ľadovňa, Plchovec, Nad Malkovcom, Vízel, Okrúhle, Pri Pechových roliach, Štefkovská, Maňovské

miesto inde

okres Trnava (1163x), okres Senica (1009x), okres Piešťany (981x), okres Dunajská Streda (945x), okres Galanta (671x), okres Hlohovec (625x), okres Skalica (448x), Hlohovec (189x), Prašník (179x), Borský Mikuláš (136x), Piešťany (98x), Skalica (97x), Borský Svätý Jur (92x), Chtelnica (90x), Cerová (88x), Potôň (88x), Dvorníky (80x), Dolné Orešany (76x), Hubina (71x), Lakšárska Nová Ves (70x), Dolný Lopašov (68x), Jablonica (66x), Borský Peter (65x), Veľký Grob (64x), Orechová Potôň (62x), Dobrá Voda (62x), Šúrovce (62x), Veľký Meder (61x), Šaštín-Stráže (60x), Cerová-Lieskové (60x)
miesto v okres Trnava
miesto v okres Senica
miesto v okres Piešťany

Podobné, Trnavský kraj:

7344x turistika, 5526x miesto, 470x strom, 409x orientačný bod, 362x poľovnícky posed, 161x turistické informácie, 87x prístrešok, altánok, 68x chranený strom, 47x studňa, 46x orientačná mapa, 45x vodárenská veža, 37x atrakcia, 31x miesto na piknik, 22x komín, 21x ohnisko, 6x ZOO, 4x horáreň, 1x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavsky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.